ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře (Schizophrenia and its treatment). 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2012. 117 pp. Jessenius; Farmakoterapie pro praxi, svazek 49. ISBN 978-80-7345-266-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře
Name in Czech Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře
Name (in English) Schizophrenia and its treatment
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 3., rozš. vyd. Praha, 117 pp. Jessenius; Farmakoterapie pro praxi, svazek 49, 2012.
Publisher Maxdorf Jessenius
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062525
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7345-266-7
Keywords (in Czech) schizofrenie; farmakoterapie; příznaky; léčba;
Keywords in English schizophrenia; pharmacotherapy; symptoms; treatment;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 8/4/2013 18:38.
Abstract
Třetí rozšířené vydání úspěšné publikace se zabývá schizofrenií, onemocněním, které je laickou veřejností považováno za katastrofické, a na které podobně nahlíží i řada lékařů somatických oborů. Situace se však již poněkud změnila. Psychiatrie je na počátku 3. tisíciletí již vnímána jako součást medicínských věd s nutností interdisciplinárního přístupu. Sdílí řadu společných problémů nejen s neurologií, ale i interními obory. Stále více se ukazuje, že všechna psychická onemocnění mají svoji somatickou komponentu a naopak. Toto vše přispívá kromě jiného i k destigmatizaci schizofrenie. Více nemocných je diagnostikováno a léčeno lékaři prvního kontaktu. Vede k tomu přetrvávající strach z psychiatrie, dostupnost nových bezpečnější psychofarmak a nástup generických farmaceutických společností. Proto je nezbytné, aby praktičtí lékaři poznali psychotické projevy a při nespecifických iniciálních příznacích pomýšleli na možnost schizofrenní poruchy. Kniha je určena jednak lékařům - nepsychiatrúm s cílem rychlé orientace v nových poznatcích o schizofrenii a její léčbě a jednak psychiatrům, pro které je praktickým přehledem o tom, co by měli o této problematice znát.
Abstract (in English)
Schizophrenia is a serious disease whose incidence is increasing. The book summarizes the latest findings on the diagnosis of schizophrenia, characteristics, treatment options, drug therapy, side effects of treatment and socialization patients.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Schizofrenie_a_jeji_lecba.pdf  Češková, E. 4/1/2013

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726
  • a concrete person Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 5/8/2021 21:13