ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře (Schizophrenia and its treatment). 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2012. 117 pp. Jessenius; Farmakoterapie pro praxi, svazek 49. ISBN 978-80-7345-266-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře
Name in Czech Schizofrenie a její léčba : průvodce ošetřujícího lékaře
Name (in English) Schizophrenia and its treatment
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 3., rozš. vyd. Praha, 117 pp. Jessenius; Farmakoterapie pro praxi, svazek 49, 2012.
Publisher Maxdorf Jessenius
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062525
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7345-266-7
Keywords (in Czech) schizofrenie; farmakoterapie; příznaky; léčba;
Keywords in English schizophrenia; pharmacotherapy; symptoms; treatment;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 8. 4. 2013 18:38.
Abstract
Třetí rozšířené vydání úspěšné publikace se zabývá schizofrenií, onemocněním, které je laickou veřejností považováno za katastrofické, a na které podobně nahlíží i řada lékařů somatických oborů. Situace se však již poněkud změnila. Psychiatrie je na počátku 3. tisíciletí již vnímána jako součást medicínských věd s nutností interdisciplinárního přístupu. Sdílí řadu společných problémů nejen s neurologií, ale i interními obory. Stále více se ukazuje, že všechna psychická onemocnění mají svoji somatickou komponentu a naopak. Toto vše přispívá kromě jiného i k destigmatizaci schizofrenie. Více nemocných je diagnostikováno a léčeno lékaři prvního kontaktu. Vede k tomu přetrvávající strach z psychiatrie, dostupnost nových bezpečnější psychofarmak a nástup generických farmaceutických společností. Proto je nezbytné, aby praktičtí lékaři poznali psychotické projevy a při nespecifických iniciálních příznacích pomýšleli na možnost schizofrenní poruchy. Kniha je určena jednak lékařům - nepsychiatrúm s cílem rychlé orientace v nových poznatcích o schizofrenii a její léčbě a jednak psychiatrům, pro které je praktickým přehledem o tom, co by měli o této problematice znát.
Abstract (in English)
Schizophrenia is a serious disease whose incidence is increasing. The book summarizes the latest findings on the diagnosis of schizophrenia, characteristics, treatment options, drug therapy, side effects of treatment and socialization patients.
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 15:44