KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jak může být ovlivněna možnost volby odpovědí na otázky s adverbiem KAM (Language And Communicative Factors Exerting Influence Over Option among Answers to Wh-Questions with Adverb KAM (WHERE)). In Novák, Radomil. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody. 1st ed. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2012. p. 48-57. ISBN 978-80-7464-173-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak může být ovlivněna možnost volby odpovědí na otázky s adverbiem KAM
Name in Czech Jak může být ovlivněna možnost volby odpovědí na otázky s adverbiem KAM
Name (in English) Language And Communicative Factors Exerting Influence Over Option among Answers to Wh-Questions with Adverb KAM (WHERE)
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody, p. 48-57, 10 pp. 2012.
Publisher Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062540
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7464-173-2
Keywords in English WH-question; adverb kam; local determination; purpose determination; causative relationship; language contexts; conversational maxims
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 20. 1. 2013 14:24.
Abstract
Podle tezí v syntaktických pracích považujeme za základní odpověď na pravé doplňovací otázky s adverbiem kam větu obsahující vyjádření lokalizace nebo směru, srov. „Kam pojedete?“ zeptala se. „Do pouště.“ (SYN) V určitých komunikačních podmínkách však může mluvčí volit i jiné odpovědi, které jsou vnímány jako adekvátní, zejména takové, v nichž vyjádření místa nebo směru nahrazuje vyjádření účelu: Kam jeli? – Jeli na ryby./Jeli chytat ryby; nebo v nichž je mezi obsahem výpovědi a její funkcí nebo implikovanými komunikačními podmínkami kauzální vztah: Kam jdeš? – Zapomněl jsem koupit vodu. (implikováno je nejen směrové určení, ale celá odpověď: Jdu do obchodu pro vodu. na základě významového vztahu: Zapomněl jsem koupit vodu, proto jdu do obchodu pro vodu./Jdu do obchodu, protože jsem zapomněl koupit vodu).
Abstract (in English)
We try to find which type of sentence can be used as answers to Wh questions with Czech adverb kam/where. The choice of the correct and adequate answer depends on the verb in the question (considering the verbs of motion, verbs of speaking, verbs poslat, nést, nosit, vézt, vozit), on the position of the question and answer in the text, on the structure of text (monologue x dialogue) and on the interpretation of the communicative conditions and relation between the illocution and proposition of the answer. There are expressed in the answers to the Wh-questions with kam usually: location or direction, expressed by the prepositional phrase (do + noun, na + noun…) in the answers to the questions with the verbs of motion or with the verbs of speaking; purpose (the infinitive or prepositional prase); it is typical only for the answers to the question with verbs of motion. Some sentences can be perform as adequate answers to WH-questions considering the communicative conditions and relations between the function of the answer and its proposition or considering the relations among the clauses of the answers.
PrintDisplayed: 28. 5. 2022 16:10