Informační systém MU
KADEŘÁBEK, Zdeněk. The autonomous system derived from Van der Pol-Mathieu equation. In Mgr. Monika Kováčová, PhD. 11-th International Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. s. 1 -10. ISBN 978-80-89313-58-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The autonomous system derived from Van der Pol-Mathieu equation
Název česky Autonomní systém odvozený z Van der Pol-Mathieovy rovnice
Autoři KADEŘÁBEK, Zdeněk.
Vydání Bratislava, 11-th International Conference on Applied Mathematics, od s. 1 -10, 10 s. 2012.
Nakladatel Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-89313-58-7
Klíčová slova česky Van der Pol-Mathieu rovnice autonomní systém atrahující množina
Klíčová slova anglicky Van der Pol-Mathieu equation Autonomous system attracting setequilibrium point
Změnil Změnil: Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph.D., učo 151353. Změněno: 19. 3. 2016 18:11.
Anotace
This work is devoted to the autonomous system derived from Van der Pol-Mathieu equation which was applied to the study the dynamics of dusty plasmas. In this work we shall investigate mathematically this autonomous system and shall find how large region of the plane will be attracted to the equilibrium point.
Anotace česky
Tato práce je věnována autonomní rovnici odvozené z Van der Pol- Mathieovy rovnice, která byla aplikována při studiu dynamiky prašného plazmatu. V této práci se věnuji matematickému vyšetření autonomního systému a určíme největší oblast roviny je přitahována k rovnovážnému bodu.
Návaznosti
GAP201/11/0768, projekt VaVNázev: Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
Investor: Grantová agentura ČR, Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
MUNI/A/0964/2009, interní kód MUNázev: Matematické struktury (Akronym: Matematické struktury)
Investor: Masarykova univerzita, Matematické struktury, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 28. 9. 2022 02:42