ČECH, Tomáš. Pozice učitele v soudobé společnosti a negativní fenomény ztěžující jeho práci. In Sedlář, P. (ed.). Sborník příspěvků 1. ročníku Konference k aktuálním tématům pedagogické praxe. Uherský Brod: Občanské sdružení Tenebrae fascarum, 2012. p. 7-12. ISBN 978-80-260-1628-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pozice učitele v soudobé společnosti a negativní fenomény ztěžující jeho práci
Name in Czech Pozice učitele v soudobé společnosti a negativní fenomény ztěžující jeho práci
Authors ČECH, Tomáš.
Edition Uherský Brod, Sborník příspěvků 1. ročníku Konference k aktuálním tématům pedagogické praxe, p. 7-12, 6 pp. 2012.
Publisher Občanské sdružení Tenebrae fascarum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-260-1628-1
Keywords (in Czech) učitel; společnost; nároky; šikana; agrese; mobbing; bossing; výzkum
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Changed: 21. 2. 2013 10:07.
Abstract
Příspěvek se zabývá profesí učitele se zřetelem na jeho pozici v soudobé společnosti, analýze očekávání společnosti od učitele, nároků na jeho práci a v neposlední řadě negativním fenoménům, které ztěžující jeho výchovně-vzdělávací práci, a to jak ze strany žáků (šikana), tak ze strany jeho kolegů (mobbing). Vychází z dlouhodobého odborného a výzkumného zájmu autora, přináší výsledky výzkumů z posledních let.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:01