MÁDR, Aleš. Prekoncentrační techniky v kapilární elektroforéze - laboratorní cvičení. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 8 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prekoncentrační techniky v kapilární elektroforéze - laboratorní cvičení
Authors MÁDR, Aleš.
Edition Brno, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) prekoncentrační techniky; kapilární elektroforéza; učební text
Changed by Changed by: Mgr. Aleš Mádr, Ph.D., učo 175764. Changed: 9/1/2013 11:17.
Links
FRVS/150/2012, interní kód MUName: Vypracování laboratorního cvičení zaměřeného na demonstraci vybraných prekoncentračních postupů v kapilární elektroforéze (Acronym: Prekoncentrace v CE)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, G - Students' Creative Activity
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Návod do cvičení Prekoncentrační techniky v kapilární elektroforéze - laboratorní cvičení; FRVŠ 150/2012/G6   File version Mádr, A. 24/2/2013

Properties

Name
Návod do cvičení
Description
Prekoncentrační techniky v kapilární elektroforéze - laboratorní cvičení; FRVŠ 150/2012/G6
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080226/Prekoncentrace_navod.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1080226/Prekoncentrace_navod.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1080226/Prekoncentrace_navod.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1080226/Prekoncentrace_navod.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 24/2/2013 15:25

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Aleš Mádr, Ph.D., učo 175764
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Aleš Mádr, Ph.D., učo 175764
Attributes
 

Prekoncentrace_navod.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080226/Prekoncentrace_navod.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1080226/Prekoncentrace_navod.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
249,4 KB
Hash md5
68209d94cdb9ee6baaec7587273cc47d
Uploaded/Created
Sun 24/2/2013 15:25

Prekoncentrace_navod.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080226/Prekoncentrace_navod.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1080226/Prekoncentrace_navod.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
15,8 KB
Hash md5
40853f2211abeafdd1a0bdda824a1207
Uploaded/Created
Sun 24/2/2013 15:26
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1/4/2023 22:56