JELÍNEK, Jiří and Tomáš GŘIVNA. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012. 251 s. ISBN 9788087576397.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu
Authors JELÍNEK, Jiří and Tomáš GŘIVNA.
Edition Praha, 251 s. 2012.
Publisher Leges
Other information
ISBN 9788087576397
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 15/6/2020 04:49.
PrintDisplayed: 8/5/2021 22:45