HRBÁČEK, Jiří. Studijní opory pro výuku osob se specifickými poruchami učení (Study supports for teaching people with learning disabilities). In Vítková,M.,Friedmann,Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: PAIDO, 2012. p. 326-343. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studijní opory pro výuku osob se specifickými poruchami učení
Name in Czech Studijní opory pro výuku osob se specifickými poruchami učení
Name (in English) Study supports for teaching people with learning disabilities
Authors HRBÁČEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs, p. 326-343, 18 pp. 2012.
Publisher PAIDO
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062580
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Keywords (in Czech) multimediální interaktivní distanční studijní opory; dynamicky vtvářené studijní a výukové opory; specifické poruchy učení; MyIMLE systém; studijní opory propojené s externími systémy; studijní opory s vnitřní inteligencí; efektivita výuky
Keywords in English Multi-medial interactive study materials; dynamically prepared study and teaching materials; specific learning disorders; MyIMLE system; study materials linked to external systems; study materials with inner intelligence; effectiveness of education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Changed: 28. 3. 2013 10:03.
Abstract
Již více než dvacet let se systematicky věnuji zkoumání způsobu využití multimediálních interaktivních distančních studijních opor v prezenční výuce i možnostem a způsobům tvorby distančních studijních opor s cílem zvýšit efektivitu výuky nejen lidí se specifickými poruchami učení (dále již jen SPU). Za tu dobu byla provedena řada na sebe navazujících dílčích výzkumných šetření, která přinesla mnoho zajímavých poznatků. Na základě uvedených zkoumání byl vyvinut MyIMLE systém, který umožňuje přímé propojení studijních opor s externími systémy. Pro efektivní tvorbu opor byla díky výsledkům výzkumů vytvořena metodika tvorby dynamických studijních a výukových opor s možností implementace vnitřní inteligence, která prošla počáteční pilotní testostováním. To vše přináši mnoho pozitivního a nové možnosti do výuky nejen osob s SPU.
Abstract (in English)
I have researched the use of multi-medial interactive study materials for more than 20 years. Furthermore, I focused on possible ways of creating these materials to enhance the effectiveness of education of people with specific learning disorders and not only them. We have gained a lot of interesting data in a number of researches.Baseed on the findings, the MyIMLE system was developped. It allows to link study materials to external systems. We have prepared guidelines for effective creation of dynamic study and teaching materials thanks to the research outcomes and piloted them. It all brings a lot of positive impulses and new opportunities in education of students with SLD as well as without.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 10:58