HRBÁČEK, Jiří and Martin KUČERA. Vliv technické výchovy na bezpečnost práce (Influence of Technical Education for occupational safety). Journal of Technology and Information Education. Olomouc, 2012, vol. 4, No 2, p. 57-59. ISSN 1803-537X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv technické výchovy na bezpečnost práce
Name (in English) Influence of Technical Education for occupational safety
Authors HRBÁČEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Martin KUČERA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Journal of Technology and Information Education, Olomouc, 2012, 1803-537X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062582
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English Technical Education; occupational safety
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., učo 2454. Changed: 20. 2. 2013 12:18.
Abstract
Článek obsahuje výstupy z teoretické vědecké studie z oblasti BOZP. V příspěvku jsou zmíněny zásady bezpečnosti při práci. Jedním z nejvýznamnějších aspektů v této oblasti, jak prokázaly dosavadní výzkumy jsou správné návyky při práci s technickými materiály a v dílnách. BOZP představuje důležitou oblast při výchově učitelů technické a informační výchovy na MU - PedF Brno. Základní návyky, s kterými se studenti seznámí, jsou shopni následně využít ve výuce na základních školách. Zvládnuté zásady BOZP přispívají ke zkvalitnění výuky.
Abstract (in English)
The article contains outputs from theoretical scientific studies in the field of OSH. The article discussed the principles of safety at work. One of the most important aspects in this area, as shown by previous researches are good habits when working with technical materials and workshops. OHS is an important area in teacher education Technical and Information Education for MU - FI Brno. Basic skills with which the students learn are shopni then be used in teaching in primary schools. Mastered the principles of occupational health and safety contribute to improving the quality of teaching.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 04:24