STŘELEC, Stanislav. Stosunek rodziców do uzdolnień dziecka jako specyficznego fenomenu jego edukaci. Referát na mezinárodní konferenci. (Attitudes of parents to the giftendess of their child as a specific phenomenon of his/her education). In XXV. Fórum polských pedagogů - Univerzita Wroclaw - 18.-19.11.2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stosunek rodziców do uzdolnień dziecka jako specyficznego fenomenu jego edukaci. Referát na mezinárodní konferenci.
Name (in English) Attitudes of parents to the giftendess of their child as a specific phenomenon of his/her education
Authors STŘELEC, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition XXV. Fórum polských pedagogů - Univerzita Wroclaw - 18.-19.11.2012, 2012.
Other information
Original language Polish
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062593
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English gifted child; parents’ attitudes; educational problems; research findings; conclusions; recommendations; institutional support
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc., učo 211. Changed: 31. 3. 2013 09:26.
Abstract
Rodzice zazwyczaj jako pierwsi identyfikują, że ich dziecko niektórymi swoimi ponadprzeciętnymi zdolnościami odróżnia się od pozostałych dzieci i stają się w ten sposób odkrywcami ich uzdolnień. Stwierdzenie tego faktu dla wielu z nich bywa zaskakujące, towarzyszą temu pozytywne oczekiwania, zakłopotanie, bezradność, a w niektórych przypadkach także sporne decyzje wychowawcze. Celem naszego artykułu jest prezentacja podejść rodziców wobec swoich ponadprzeciętnie zdolnych dzieci i zarys wsparcia instytucjonalnego, na które rodzice w takich sytuacjach mogą liczyć. Temat jest częścią składową projektu badawczego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. T. G. Masaryka w Brnie czes. MSM0021622443 „Specjalne potrzeby uczniów w kontekście Ramowego Programu Nauczania dla Kształcenia Podstawowego“.
Abstract (in English)
Parents are usually the first who identify that their child differs in some of his or her extraordinary abilities from other children and thus they become the discoverers of their child’s gift. Such a finding can be suprising for many of them and it is usually accompanied by positive expectations, discomfitures, perplexity and – in some cases – even by problematical educational decisions. The goal of our paper is to provide an orientation of attitudes which the parents of gifted children tend to adopt and also to give an outline of an institutional support on which parents can rely. The paper is a part of investigation within the research intent Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education (MSM0021622443).
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:35