STŘELEC, Stanislav. Wielokulturowe aspekty edukacji uczniów zdolnych jako istotny element procesu kształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. Referát na mezinárodní konferenci. (Multicultural aspects of gifted pupils’ education as foundation for the study of a teacher’s profession.). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Wielokulturowe aspekty edukacji uczniów zdolnych jako istotny element procesu kształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. Referát na mezinárodní konferenci.
Name (in English) Multicultural aspects of gifted pupils’ education as foundation for the study of a teacher’s profession.
Authors STŘELEC, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2012.
Other information
Original language Polish
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062594
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English gifted pupil; personal dispositions; educational risks; multicultural regards; study of a techer’s profession; foundations
Changed by Changed by: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc., učo 211. Changed: 31. 3. 2013 09:27.
Abstract
Pozycja ponadprzeciętnie zdolnych dzieci w procesie edukacji szkolnej nie jest bynajmniej jednoznaczna i wyłącznie korzystna. W artykule staramy się odpowiedzieć na następujące pytania: Czy problematykę edukacji ponadprzeciętnie zdolnych dzieci można włączyć do sfery wychowania wielokulturowego? Na czym polegają ryzyka zagrożenia prawidłowego rozwoju osobowościowego i społecznego uczniów zdolnych w szkołach podstawowych i średnich? Jakim innym jeszcze zagadnieniom należy poświęcić uwagę podczas przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli do pracy z uczniami zdolnymi? Powyższy temat jest częścią składową projektu badawczego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu im. T. G. Masaryka w Brnie czes. MSM0021622443 „Specjalne potrzeby uczniów w kontekście Ramowego Programu Nauczania dla Kształcenia Podstawowego“.
Abstract (in English)
The position of exceptionally gifted children within the processes of school education is not by far unambiguous and only affable. The study looks for answers to questions as: Do the problems of exceptionally gifted childrens’ education belong to the framework of multicultural education? In which can we see the risks of danger of healthy personal and social development of gifted pupils and students? Which other pieces of knowledge should we pay an attention during the professional preparation of prospective teachers for work with gifted children? The paper is a part of investigation within the research intent Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education (MSM0021622443).
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:17