PITROVÁ, Markéta and Vratislav HAVLÍK. Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu (European communal offices as means of promoting the interests of German municipalities in Brussels). Acta Politologica. Praha: FSV UK Praha, 2012, vol. 4, No 3, p. 246-262, 18 pp. ISSN 1803-8220.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu
Name in Czech Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu
Name (in English) European communal offices as means of promoting the interests of German municipalities in Brussels
Authors PITROVÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Vratislav HAVLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Acta Politologica, Praha, FSV UK Praha, 2012, 1803-8220.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00062595
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) komunální aktéři evropské kanceláře prosazování zájmů místní samospráva lokální politika
Keywords in English Communal entities European office interest advocacy local authorities municipalpolitics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., učo 7317. Changed: 7/1/2013 15:05.
Abstract
Text se zabývá prosazováním zájmů lokálních autorit v Německu v rámci EU a upozorňuje na toto nové výzkumné téma. Cílem článku je popsat bruselské kontaktní body užívané lokálními autoritami k prosazování zájmů a ohodnotit jejich vhodnost a užívání.
Abstract (in English)
The paper deals with the interest advocacy of German local authorities in the European Union and draws attention to this new research topic. The aim is to describe contact points in Brussels used by local structures to promote their interests and to evaluate their usage and validation.
Links
MUNI/A/0768/2011, interní kód MUName: Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
acpo_04_03_mono_03_1_.pdf   File version Pitrová, M. 7/1/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080489/acpo_04_03_mono_03_1_.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1080489/acpo_04_03_mono_03_1_.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1080489/acpo_04_03_mono_03_1_.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1080489/acpo_04_03_mono_03_1_.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 7/1/2013 15:02, doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person doc. Vratislav Havlík, Ph.D., učo 144252
  • a concrete person doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., učo 7317
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Vratislav Havlík, Ph.D., učo 144252
  • a concrete person doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., učo 7317
Attributes
 

acpo_04_03_mono_03_1_.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080489/acpo_04_03_mono_03_1_.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1080489/acpo_04_03_mono_03_1_.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
638,6 KB
Hash md5
e2ad47e4bdf2cb18b1b6f963409bd989
Uploaded/Created
Mon 7/1/2013 15:02

acpo_04_03_mono_03_1_.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080489/acpo_04_03_mono_03_1_.txt
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1080489/acpo_04_03_mono_03_1_.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
69,5 KB
Hash md5
d26f3b63efc4b61fe5baef025324b222
Uploaded/Created
Mon 7/1/2013 15:03
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21/2/2024 12:05