GERYK, Edvard, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK and Milan KONEČNÝ. Nádory prostaty a varlat u české a světové populace (CANCERS OF PROSTATE AND TESTIS IN THE CZECH AND WORLDWIDE POPULATION). Urologické listy. Ambit media a.s., 2012, vol. 10, No 1, p. 19-25. ISSN 1214-2085.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nádory prostaty a varlat u české a světové populace
Name (in English) CANCERS OF PROSTATE AND TESTIS IN THE CZECH AND WORLDWIDE POPULATION
Authors GERYK, Edvard (203 Czech Republic, guarantor), Dalibor PACÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Aleš ČERMÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Milan KONEČNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Urologické listy, Ambit media a.s. 2012, 1214-2085.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062596
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) nádory prostaty a varlat; nové případy a zemřelí; věkové zastoupení; očekávané počty ve vybraných oblastech světa
Keywords in English testis and prostate cancer; new cases; age distribution; estimated numbers in selected regions of world
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 24. 1. 2013 13:59.
Abstract
Z 899 102 nových karcinomů prostaty (CaP) v 2008 v databázi Globocan 2008 (IARC) se uvádí 644 044 ve vyspělých a 255 058 v méně vyspělých zemích, 323 790 v EU, 5 719 v ČR s odhadem přes 1,69 mil. případů v 2030. Z 52 322 nových karcinomů varlat (CaV) se uvádí 29 228 ve vyspělých a 23 094 v méně vyspělých zemích, 15 255 v EU, 489 v ČR s odhadem téměř 66 tis. případů v 2030. Ve věku 65 a více let bylo ve světě u CaP 73,2 % nových případů a 87,3 % zemřelých, resp. 7 % a 19 % u CaV. Mezi 20 zeměmi Evropy dosáhli muži ČR hrubou incidencí CaP 17. pořadí a CaV 5. pořadí. V letech 1959–2008 bylo v ČR evidováno 92 310 CaP a 11 693 CaV, z toho v roce 2008 bylo 5 332 (104,3/100 tis.) nových CaP a 455 (8,9/100 tis.) CaV. Z celosvětové pětileté prevalence 3,2 mil. CaP bylo v Evropě 42,5 % případů, z 201,5 tis. CaV 39,2 %. Průřezová prevalence v ČR vzrostla u CaP z 4 935 (98/100 tis.) na 20 436 (408,5/100 tis.) a z 1 944 (38,6/100 tis.) na 6 480 (129,5/100 tis.) u CaV. Bez ohledu na technické vymoženosti medicíny bude možné dosáhnout významného snížení nádorové úmrtnosti a invalidity více prevencí než léčbou.
Abstract (in English)
Of total 899,102 new prostate cancers (PC) in 2008, based in Globocan 2008 (IARC) is estimated 644,044 in more developed and 255,058 in less developed regions, 323,790 in EU, 5,719 in the Czech Republic with expected more than 1,690 thousand cases in the world in 2030. Of total 52,322 new testicular cancers (TC) is estimated 29,228 in more developed and 23,094 in less developed regions, 15,255 in EU, 489 in the Czech Republic with expected nearly 66 thousand cases in the world in 2030. The worldwide numbers aged 65 years and more there were 73.2% of new PC and 87.3% of deaths, respectively 7% and 19% of TC. Czech males reached the 17th order by the crude rate of PC and the 5th order of TC between 20 European countries. In 1959–2008 there were recorded 92,310 PC and 11,693 TC in Czech males, of which were 5,332 (104.3 per 100,000) new PC and 455 (8.9 per 100,000) TC in 2008. Of the worldwide 5-year prevalence 3,200 thousand PC were 42.5% cases and of 201.5 thousand TC were 39.2% cases in Europe. Cross-sectional prevalence in the Czech males increased from 4,935 (98 per 100,000) to 20,436 (408.5 per 100,000) of PC and from 1,944 (38.6 per 100,000) to 6,480 (129.5 per 100,000) of TC. No matter what advances there may be in high-technology medicine, any major reduction in deaths and disability from cancer will come from prevention, not from cure.
Links
MSM0021622418, plan (intention)Name: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Dynamic Geovisualisation in Crises Management
PrintDisplayed: 23. 5. 2022 04:54