STRMISKA, Maxmilián. Regionální stranická soutěž ve víceúrovňových uspořádáních: nové přístupy, nová agenda výzkumu? (Regional Party Competition in Multi-Level Settings: New Approaches, New Research Agenda?). Evropská volební studia. Brno: ISPO, 2012, vol. 7, No 1, p. 42-47. ISSN 1801-6545.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Regionální stranická soutěž ve víceúrovňových uspořádáních: nové přístupy, nová agenda výzkumu?
Name in Czech Regionální stranická soutěž ve víceúrovňových uspořádáních: nové přístupy, nová agenda výzkumu?
Name (in English) Regional Party Competition in Multi-Level Settings: New Approaches, New Research Agenda?
Authors STRMISKA, Maxmilián (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Evropská volební studia, Brno, ISPO, 2012, 1801-6545.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00058007
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) stranická soutěž; víceúrovňová uspořádání; výzkum
Keywords in English party competition; multi-level settings; research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640. Changed: 8/1/2013 11:13.
Abstract
Tato stať se zabývá nejnovějšími trendy ve výzkumu regionální stranické soutěže ve víceúrovňových uspořádáních. Poukazuje na proběhnuvší důležité změny ve výzkumné agendě, především co se týče denacionalizace tradičních přístupů a rozvíjení nových hledisek. Tyto změny však s sebou prozatím nepřinesly celkový obrat v oblasti budování teorie. Proto je třeba věnovat větší pozornost rozvíjení teoreticky orientovaných diskusí, jež by měly zahrnovat reflexi nových analytických rámců a přístupů rozvíjených jak v evropském, tak mimoevropském kontextu.
Abstract (in English)
The essay reflects upon recent trends in the inquiry into regional party competition in multi–level settings. It argues that there have been significant shifts in the research agenda. There is a growing consensus on a de–nationalisation of the approaches traditionally used in the party research as well as on a development of multiple points of reference in the study of regional party and electoral phenomena. However, the picture is a messy one, that of co–existence of variegated views and approaches in the context of persisting blind spots and of an underdevelopment of theory building. New discussions should be fostered in order to change this situation. The author suggests paying more attention to underestimated and/or overlooked issues such as those of conceiving of multi–level arrangements and of their spaces of electoral and party competition. It would be also useful to reassess the European research agenda with respect to approaches and analytical frameworks developed in other geopolitical contexts.
Links
GA407/09/0387, research and development projectName: Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii
Investor: Czech Science Foundation, Political Parties in Africa, Asia, Latin America and Oceania
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Strmiska_EVS_7_1_4.pdf   File version Strmiska, M. 8/1/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080655/Strmiska_EVS_7_1_4.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1080655/Strmiska_EVS_7_1_4.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1080655/Strmiska_EVS_7_1_4.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1080655/Strmiska_EVS_7_1_4.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 8/1/2013 11:02

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640
Attributes
 

Strmiska_EVS_7_1_4.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080655/Strmiska_EVS_7_1_4.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1080655/Strmiska_EVS_7_1_4.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,1 MB
Hash md5
d53371ea761f22ad6dfd4fc76487680e
Uploaded/Created
Tue 8/1/2013 11:02

Strmiska_EVS_7_1_4.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1080655/Strmiska_EVS_7_1_4.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1080655/Strmiska_EVS_7_1_4.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
25,7 KB
Hash md5
ef80e4519c10e6e80bdfbb7204760d6a
Uploaded/Created
Tue 8/1/2013 11:04
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28/1/2023 01:30