Informační systém MU
STRMISKA, Maxmilián. Regionální stranická soutěž ve víceúrovňových uspořádáních: nové přístupy, nová agenda výzkumu? Evropská volební studia. Brno: ISPO, 2012, roč. 7, č. 1, s. 42-47. ISSN 1801-6545.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regionální stranická soutěž ve víceúrovňových uspořádáních: nové přístupy, nová agenda výzkumu?
Název česky Regionální stranická soutěž ve víceúrovňových uspořádáních: nové přístupy, nová agenda výzkumu?
Název anglicky Regional Party Competition in Multi-Level Settings: New Approaches, New Research Agenda?
Autoři STRMISKA, Maxmilián (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Evropská volební studia, Brno, ISPO, 2012, 1801-6545.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00058007
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky stranická soutěž; víceúrovňová uspořádání; výzkum
Klíčová slova anglicky party competition; multi-level settings; research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640. Změněno: 8. 1. 2013 11:13.
Anotace
Tato stať se zabývá nejnovějšími trendy ve výzkumu regionální stranické soutěže ve víceúrovňových uspořádáních. Poukazuje na proběhnuvší důležité změny ve výzkumné agendě, především co se týče denacionalizace tradičních přístupů a rozvíjení nových hledisek. Tyto změny však s sebou prozatím nepřinesly celkový obrat v oblasti budování teorie. Proto je třeba věnovat větší pozornost rozvíjení teoreticky orientovaných diskusí, jež by měly zahrnovat reflexi nových analytických rámců a přístupů rozvíjených jak v evropském, tak mimoevropském kontextu.
Anotace anglicky
The essay reflects upon recent trends in the inquiry into regional party competition in multi–level settings. It argues that there have been significant shifts in the research agenda. There is a growing consensus on a de–nationalisation of the approaches traditionally used in the party research as well as on a development of multiple points of reference in the study of regional party and electoral phenomena. However, the picture is a messy one, that of co–existence of variegated views and approaches in the context of persisting blind spots and of an underdevelopment of theory building. New discussions should be fostered in order to change this situation. The author suggests paying more attention to underestimated and/or overlooked issues such as those of conceiving of multi–level arrangements and of their spaces of electoral and party competition. It would be also useful to reassess the European research agenda with respect to approaches and analytical frameworks developed in other geopolitical contexts.
Návaznosti
GA407/09/0387, projekt VaVNázev: Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii
Investor: Grantová agentura ČR, Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii
Zobrazeno: 5. 12. 2022 15:58