VACULOVÁ, Ivana and Milan KUBIATKO. Application of Didactic Means and Teaching Methods in Subjects of the Field „Teachnig of Practical Courses“. In Kapounová Jana, Kostolányová Kateřina. Information and Communication Technology in Education. Repronis Ostrava: Univerzity of Ostrava, 2012. p. 283-290. ISBN 978-80-7464-135-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Application of Didactic Means and Teaching Methods in Subjects of the Field „Teachnig of Practical Courses“
Authors VACULOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Milan KUBIATKO (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Repronis Ostrava, Information and Communication Technology in Education, p. 283-290, 8 pp. 2012.
Publisher Univerzity of Ostrava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062626
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7464-135-0
UT WoS 000319230800033
Keywords (in Czech) Učitelství praktického vyučování; metodologie výzkumu; dotazník; vyučovací předměty; vyučovací metody; didaktické prostředky; učební materiály
Keywords in English Teacher training in practice teaching; research methodology; questionnaire; subjects of study; teaching methods; didactic means; learning materials
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 23. 2. 2015 14:59.
Abstract
At present, the project entitled „The Innovation of Accredited Bachelor Study Program – Teaching of Practical Courses“ is carried out at Faculty of Education, Masaryk University in Brno. Within this project, several research studies have been performed with the aim to investigate the student`s opinions on the above-mentioned program. The results of our examination will help to increase the quality of the field of the study, update of learning materials, teaching methods and forms, educational means, and modification of the studies according to the requirements of the current practice. Our contribution is focused on methodology and results of the research investigation focused on application of education means and teaching methods in individual learning subjects.
Abstract (in Czech)
Na Pedagogické fakultě MU v Brně je v současné době realizován projekt s názvem „Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování“. V rámci tohoto projektu je prováděno několik výzkumných šetření, jejichž cílem je zjistit názory studentů na daný obor. Výsledky šetření mají posloužit ke zkvalitnění oboru, k modernizaci obsahu výukových předmětů, vyučovacích metod a didaktických prostředků a k přiblížení studia požadavkům současné praxe. Příspěvek popisuje zejména metodologii a výsledky výzkumného šetření zaměřeného na využívání didaktických prostředků a výukových metod v jednotlivých výukových předmětech.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0205, interní kód MUName: Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 15. 8. 2022 20:47