VACULOVÁ, Ivana a Milan KUBIATKO. Application of Didactic Means and Teaching Methods in Subjects of the Field „Teachnig of Practical Courses“. In Kapounová Jana, Kostolányová Kateřina. Information and Communication Technology in Education. Repronis Ostrava: Univerzity of Ostrava, 2012. s. 283-290. ISBN 978-80-7464-135-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Application of Didactic Means and Teaching Methods in Subjects of the Field „Teachnig of Practical Courses“
Autoři VACULOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí) a Milan KUBIATKO (703 Slovensko, domácí).
Vydání Repronis Ostrava, Information and Communication Technology in Education, od s. 283-290, 8 s. 2012.
Nakladatel Univerzity of Ostrava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062626
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7464-135-0
UT WoS 000319230800033
Klíčová slova česky Učitelství praktického vyučování; metodologie výzkumu; dotazník; vyučovací předměty; vyučovací metody; didaktické prostředky; učební materiály
Klíčová slova anglicky Teacher training in practice teaching; research methodology; questionnaire; subjects of study; teaching methods; didactic means; learning materials
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 23. 2. 2015 14:59.
Anotace
At present, the project entitled „The Innovation of Accredited Bachelor Study Program – Teaching of Practical Courses“ is carried out at Faculty of Education, Masaryk University in Brno. Within this project, several research studies have been performed with the aim to investigate the student`s opinions on the above-mentioned program. The results of our examination will help to increase the quality of the field of the study, update of learning materials, teaching methods and forms, educational means, and modification of the studies according to the requirements of the current practice. Our contribution is focused on methodology and results of the research investigation focused on application of education means and teaching methods in individual learning subjects.
Anotace česky
Na Pedagogické fakultě MU v Brně je v současné době realizován projekt s názvem „Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování“. V rámci tohoto projektu je prováděno několik výzkumných šetření, jejichž cílem je zjistit názory studentů na daný obor. Výsledky šetření mají posloužit ke zkvalitnění oboru, k modernizaci obsahu výukových předmětů, vyučovacích metod a didaktických prostředků a k přiblížení studia požadavkům současné praxe. Příspěvek popisuje zejména metodologii a výsledky výzkumného šetření zaměřeného na využívání didaktických prostředků a výukových metod v jednotlivých výukových předmětech.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/15.0205, interní kód MUNázev: Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 20:21