POSPÍŠIL, Zdeněk. Replikátorová rovnice - příklad užití matematiky v biologii. Kvaternion. Ústav matematiky FSI VUT v Brně, 2012, roč. 1, č. 2, s. 91-102. ISSN 1805-1324.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Replikátorová rovnice - příklad užití matematiky v biologii
Název anglicky Replicator equation - an example of mathematics applied in life science
Autoři POSPÍŠIL, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Kvaternion, Ústav matematiky FSI VUT v Brně, 2012, 1805-1324.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00062640
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky replikátorová rovnice; matematický model; ekologie; populační genetika; evoluce
Klíčová slova anglicky Replicator equation; mathematical model; ecology; population genetics; evolution
Štítky AKR, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., učo 707. Změněno: 8. 1. 2013 18:34.
Anotace
Přehledový článek uvádí matematický model vývoje společenstva populací zapsaný diferenciálními rovnicemi a model změny frekvence alel v jedné populaci zapsaný diferenční rovnicí. Tyto modely mají analogický tvar, což ukazuje, že z jistého hlediska jsou genetika a populační ekologie speciálními případy jedné obecnější teorie; konkrétně se jedná o evoluční syntézu (neodarwinismus). Tento výsledek ilustruje sílu matematiky také při popisu živé přírody. Ve druhé části jsou uvedeny základní asymptotické vlastnosti sestavené rovnice
Anotace anglicky
A survey article presents an ordinary differential equations model of a populations community evolution and a difference equation model of allele frequency change. These models possess an analogical form, that is, genetics and ecology represents special cases of a more general theory; in particular, of evolutionary synthesis (neo-darwinism). This result illustrates a power of mathematics for description of life. The second part of article studies asymptotic properties of the equation.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 13:26