POSPÍŠIL, Zdeněk. Replikátorová rovnice - příklad užití matematiky v biologii (Replicator equation - an example of mathematics applied in life science). Kvaternion. Ústav matematiky FSI VUT v Brně, 2012, vol. 1, No 2, p. 91-102. ISSN 1805-1324.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Replikátorová rovnice - příklad užití matematiky v biologii
Name (in English) Replicator equation - an example of mathematics applied in life science
Authors POSPÍŠIL, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Kvaternion, Ústav matematiky FSI VUT v Brně, 2012, 1805-1324.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00062640
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) replikátorová rovnice; matematický model; ekologie; populační genetika; evoluce
Keywords in English Replicator equation; mathematical model; ecology; population genetics; evolution
Tags AKR, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., učo 707. Changed: 8. 1. 2013 18:34.
Abstract
Přehledový článek uvádí matematický model vývoje společenstva populací zapsaný diferenciálními rovnicemi a model změny frekvence alel v jedné populaci zapsaný diferenční rovnicí. Tyto modely mají analogický tvar, což ukazuje, že z jistého hlediska jsou genetika a populační ekologie speciálními případy jedné obecnější teorie; konkrétně se jedná o evoluční syntézu (neodarwinismus). Tento výsledek ilustruje sílu matematiky také při popisu živé přírody. Ve druhé části jsou uvedeny základní asymptotické vlastnosti sestavené rovnice
Abstract (in English)
A survey article presents an ordinary differential equations model of a populations community evolution and a difference equation model of allele frequency change. These models possess an analogical form, that is, genetics and ecology represents special cases of a more general theory; in particular, of evolutionary synthesis (neo-darwinism). This result illustrates a power of mathematics for description of life. The second part of article studies asymptotic properties of the equation.
PrintDisplayed: 6. 12. 2022 01:13