FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v prostředí základní školy (Inclusive Education of Pupils with Chronic Illness Environment in Primary Schools). In Potměšil Miloň. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: „TEORIE PRAXI - PRAXE TEORII.“. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. p. 373-390. ISBN 978-80-244-2966-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v prostředí základní školy
Name (in English) Inclusive Education of Pupils with Chronic Illness Environment in Primary Schools
Authors FIALOVÁ, Ilona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1.vydání. Olomouc, Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: „TEORIE PRAXI - PRAXE TEORII.“ p. 373-390, 18 pp. 2012.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062646
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-244-2966-3
Keywords (in Czech) chronické onemocnění; základní škola; integrace; inkluze; vzdělávání žáků; pedagog; speciální vzdělávací potřeby; žáci s potřebou podpůrných opatření; psychické a sociální důsledky chronického onemocnění
Keywords in English chronic diseases; primary school; integration; inclusion; pupils; teachers; special educational needs; psychological and social consequences of chronic illness
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 11/4/2013 15:38.
Abstract
Článek ve sborníku analyzuje problematiku chronických onemocnění u žáků základních škol z pohledu třídních učitelů. Dále článek popisuje teoretická východiska dané problematiky a prezentuje výsledky výzkumného šetření, které probíhalo na vybraných základních školách v České republice.
Abstract (in English)
The article presents research that analyzed the incidence of chronic diseases among pupils in selected schools from the perspective of classroom teachers. The article includes theoretical matters and also presents selected results of an investigation. The knowledge gained status approaching the problem of chronically ill pupils in an elementary school today.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 6/10/2022 19:35