FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v prostředí základní školy. In Potměšil Miloň. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: „TEORIE PRAXI - PRAXE TEORII.“. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 373-390. ISBN 978-80-244-2966-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v prostředí základní školy
Název anglicky Inclusive Education of Pupils with Chronic Illness Environment in Primary Schools
Autoři FIALOVÁ, Ilona (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1.vydání. Olomouc, Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: „TEORIE PRAXI - PRAXE TEORII.“ od s. 373-390, 18 s. 2012.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062646
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-244-2966-3
Klíčová slova česky chronické onemocnění; základní škola; integrace; inkluze; vzdělávání žáků; pedagog; speciální vzdělávací potřeby; žáci s potřebou podpůrných opatření; psychické a sociální důsledky chronického onemocnění
Klíčová slova anglicky chronic diseases; primary school; integration; inclusion; pupils; teachers; special educational needs; psychological and social consequences of chronic illness
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 11. 4. 2013 15:38.
Anotace
Článek ve sborníku analyzuje problematiku chronických onemocnění u žáků základních škol z pohledu třídních učitelů. Dále článek popisuje teoretická východiska dané problematiky a prezentuje výsledky výzkumného šetření, které probíhalo na vybraných základních školách v České republice.
Anotace anglicky
The article presents research that analyzed the incidence of chronic diseases among pupils in selected schools from the perspective of classroom teachers. The article includes theoretical matters and also presents selected results of an investigation. The knowledge gained status approaching the problem of chronically ill pupils in an elementary school today.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 02:50