OCELÍK, Petr and Filip ČERNOCH. Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích (Constructivism and Energy Security in International Relations). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 118 pp. ISBN 978-80-210-6081-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích
Name (in English) Constructivism and Energy Security in International Relations
Authors OCELÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Filip ČERNOCH (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 118 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00062655
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6081-4
Keywords (in Czech) Konstruktivismus; energetická bezpečnost; teorie mezinárodních vztahů
Keywords in English Constructivism; Energy Security; Theory of International Relations
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 18/2/2013 17:01.
Abstract
Tato kniha představuje základní předpoklady konstruktivistického přístupu k mezinárodní politice. Úvodní část je rámována debatou mezi strategickým a tržním pojetím energetické bezpečnosti, které spojuje řada společných metateoretických (racionalistických) předpokladů. Konstruktivismus nabízí alternativní pohled, když zdůrazňuje nemateriální faktory, intersubjektivní charakter sociální reality a vzájemně konstitutivní vztahy mezi aktérem a strukturou. Pozornost je dále věnována hlavním teoretickým východiskům jednotlivých variant konstruktivismu a konceptualizaci bezpečnosti v kulturalismu i Kodaňské škole. V závěrečné části jsou prezentovány vybrané texty zaměřené na problematiku energetické bezpečnosti.
Abstract (in English)
This book draws the basic assumptions of the constructivist approach in the field of international politics. The introductory part is framed by the debate between the strategic and market understanding of the energy security, which are related to each other by a line of mutual metatheoretical (rationalistic) assumptions. Constructivism offers the alternative view by putting the emphases on immaterial factors, intersubjective character of the social reality and mutually constitutive relations between actor and structure. The attention is further devoted to the main theoretical foundations of the particular variants of constructivism and to the conceptualization of security as suggested by culturalism and the Copenhagen school. The selected texts laying their focus on the energy security problem are presented in the concluding part.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0221, interní kód MUName: Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií (Acronym: Inovace výuky na KMVES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 27/5/2022 02:29