OCELÍK, Petr a Filip ČERNOCH. Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 118 s. ISBN 978-80-210-6081-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích
Název anglicky Constructivism and Energy Security in International Relations
Autoři OCELÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Filip ČERNOCH (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 118 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00062655
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-6081-4
Klíčová slova česky Konstruktivismus; energetická bezpečnost; teorie mezinárodních vztahů
Klíčová slova anglicky Constructivism; Energy Security; Theory of International Relations
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 18. 2. 2013 17:01.
Anotace
Tato kniha představuje základní předpoklady konstruktivistického přístupu k mezinárodní politice. Úvodní část je rámována debatou mezi strategickým a tržním pojetím energetické bezpečnosti, které spojuje řada společných metateoretických (racionalistických) předpokladů. Konstruktivismus nabízí alternativní pohled, když zdůrazňuje nemateriální faktory, intersubjektivní charakter sociální reality a vzájemně konstitutivní vztahy mezi aktérem a strukturou. Pozornost je dále věnována hlavním teoretickým východiskům jednotlivých variant konstruktivismu a konceptualizaci bezpečnosti v kulturalismu i Kodaňské škole. V závěrečné části jsou prezentovány vybrané texty zaměřené na problematiku energetické bezpečnosti.
Anotace anglicky
This book draws the basic assumptions of the constructivist approach in the field of international politics. The introductory part is framed by the debate between the strategic and market understanding of the energy security, which are related to each other by a line of mutual metatheoretical (rationalistic) assumptions. Constructivism offers the alternative view by putting the emphases on immaterial factors, intersubjective character of the social reality and mutually constitutive relations between actor and structure. The attention is further devoted to the main theoretical foundations of the particular variants of constructivism and to the conceptualization of security as suggested by culturalism and the Copenhagen school. The selected texts laying their focus on the energy security problem are presented in the concluding part.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/15.0221, interní kód MUNázev: Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií (Akronym: Inovace výuky na KMVES)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 00:11