VLČKOVÁ, Kateřina. Koncept a adaptace autoevaluačního nástroje: Dotazník strategií učení se cizímu jazyku. In Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Koncept a adaptace autoevaluačního nástroje: Dotazník strategií učení se cizímu jazyku
Název anglicky Concept and partial standardisation of a self-evaluative instrument: Foreign language learning strategy inventory
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW webové stránky konference ČAPV 2012
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00058013
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky adaptace nástroje; standardizace; strategie učení; cizí jazyk
Klíčová slova anglicky instrument standardisation; foreign language; learning strategies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 14. 7. 2013 15:06.
Anotace
Příspěvek představuje teoretická východiska konstrukce dotazníku strategií učení se cizímu jazyku. Ukazuje úpravu nástroje do podoby evaluačního nástroje měřícího deklarované používání strategií žáky ve vazbě na deklarovanou podporu strategií žáků učitelem. Prezentován je přístup k adaptaci dotazníku na české podmínky a postup částečné standardizace, a to v kontextu dalších nástrojů používaných v ČR. Nástroj bude představen také v podobě, v jaké ho mohou využívat základní a střední školy, včetně automaticky generovaných evaluačních zpráv s výsledky. Zmíněno bude i jeho možné využití ve výzkumu.
Anotace anglicky
Paper presents theoretical background of foreign language learning strategy inventory construction. It demonstrates editing of the instrument to the version of evaluation tool measuring declared use of strategies by students in relation to the declared support of student strategies by a teacher. Approach to the adaptation of inventory to Czech conditions and partial standardization process are presented in the context of other instruments used in the Czech Republic. The instrument will also be introduced in an appropriate form enabling its use by elementary and secondary schools, including automatically generated evaluation reports with results. Its possible use in research will also be discussed.
Návaznosti
GAP407/12/0432, projekt VaVNázev: Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Investor: Grantová agentura ČR, Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
capv2012_standardizace_NUV_vlckova.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 4. 3. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1080811/capv2012_standardizace_NUV_vlckova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1080811/capv2012_standardizace_NUV_vlckova.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1080811/capv2012_standardizace_NUV_vlckova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1080811/capv2012_standardizace_NUV_vlckova.pdf?info
Vloženo
Po 4. 3. 2013 12:10, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 

capv2012_standardizace_NUV_vlckova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1080811/capv2012_standardizace_NUV_vlckova.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1080811/capv2012_standardizace_NUV_vlckova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
303,7 KB
Hash md5
234dc70163263d41c1e0e0cf6ee36e97
Vloženo
Po 4. 3. 2013 12:10

capv2012_standardizace_NUV_vlckova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1080811/capv2012_standardizace_NUV_vlckova.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1080811/capv2012_standardizace_NUV_vlckova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
7,7 KB
Hash md5
d20c2d5709feb43482eba52cd6c63b5d
Vloženo
Po 4. 3. 2013 12:11
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 6. 2022 14:38