HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2012, s. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou
Název anglicky Approaches to Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness
Autoři HRICOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Lenka DOLEŽALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs, od s. 131-158, 28 s. 2012.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062672
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6044-9
Klíčová slova česky dítě se sluchovým postižením; dítě s hluchoslepotou; předškolní vzdělávání; Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; mateřská škola pro sluchově postižené; inkluzivní vzdělávání; speciálně pedagogické centrum; rodiče,;sluchadlo; kochleární implantát
Klíčová slova anglicky child with hearing impairment; child with deafblindness; preschool education; Framework Educational Programme for Preschool Education; nursery school for hearing impaired; inclusive education; counseling centre; parents; hearing aids; cochlear implant
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 27. 3. 2013 10:46.
Anotace
Kapitola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se sluchovým postižením a dětí s hluchoslepotou v předškolním věku. Blíže jsou charakterizovány náplň práce speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené, speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené a mateřské školy pro sluchově postižené. V závěru textu je uveden konkrétní příklad dítěte s hluchoslepotou. Cílem textu je poukázat na význam a specifika vzdělávání dětí se sluchovým postižením a dětí s hluchoslepotou v předškolním věku s ohledem na typ a stupeň postižení a možnosti komunikace.
Anotace anglicky
The chapter is focused on education of preschool children with hearing impairment and preschool children with deafblindness. It offers a detailed description of the work of counseling centres for hearing impaired and conseling centres for visually impaired and kindergartens for hearing impaired. In the end of the chapter case study of child with deafblindness. The aim of the chapter is to show the importance and specifics of preschool education of children with hearing impairment and preschool children with deafblindness.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2024 12:02