GERYK, Edvard, Dalibor PACÍK, Jiří KOZEL a Aleš ČERMÁK. Nádory penisu spojené s výskytem dalších novotvarů. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2012, roč. 10, č. 4, s. 6-11. ISSN 1214-2085.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nádory penisu spojené s výskytem dalších novotvarů
Název anglicky PENILE CANCERS ASSOCIATED WITH OCCURRENCE OF OTHER NEOPLASMS
Autoři GERYK, Edvard (203 Česká republika, garant, domácí), Dalibor PACÍK (203 Česká republika, domácí), Jiří KOZEL (203 Česká republika, domácí) a Aleš ČERMÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Urologické listy, Praha, Ambit Media, 2012, 1214-2085.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00058016
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky nádory penisu; vícečetný výskyt; rozložení podle věku času místa; synchronní a metachronní novotvary; klinická stadia
Klíčová slova anglicky penile cancer; multiple occurrence; distribution by age time space; synchronous and metachronous neoplasms; clinical stages
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 18. 1. 2013 18:39.
Anotace
V letech 1976–2005 bylo do registru nádorů hlášeno 280 vícečetných nádorů penisu (NPe), tj. 17,9 % z 1 565 všech jejich případů za uvedené období. Z nich u 155 mužů s primárním NPe se vyskytlo 165 dalších novotvarů, u 125 mužů s následným NPe předcházelo 169 jiných novotvarů. Počet primárních NPe kolísavě rostl do roku 1997 a pak klesal, následných NPe se zvyšoval do roku 2005. Ze 14 krajů se ve čtyřech vyskytlo 42,5 % vícečetných NPe (Praha, Jihočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský). U primárních NPe bylo 23,2 % časných, 2,6 % pokročilých a 74,2 % neznámých stadiích, resp. 41,6 %, 17,6 % a 40,8 % u následných NPe. Ze 165 následných novotvarů (včetně 29 synchronních) po NPe bylo 31 nádorů kůže, 40 trávicího, 31 urogenitálního a 25 dýchacího systému, z nichž bylo 26,1 % časných, 22,4 % pokročilých a 51,5 % neznámých stadií. Ze 169 novotvarů předcházejících dalším NPe bylo 71 nádorů kůže, 44 urogenitálního systému a 20 kolorekta. V říjnu 2007 přežívala pětina mužů s primárním NPe a třetina s následným NPe. Vzhledem k vícečetným případům většiny malignit z pohledu zpracovaných údajů se dispenzární péče v ČR nejeví dostatečnou. Výskytu následných pokročilých stadií je třeba předejít aktualizací guidelines a screeningem nejčastějších novotvarů.
Anotace anglicky
A total of 1,565 penile cancers (PeC), based in the Czech Cancer Registry in 1976–2005, there were notificated 280 (17.9%) their multiple cases. Of them in 155 males with primary PeC followed 165 other neoplasms and in 125 males with subsequent PeC preceded 169 other neoplasms. The number of primary PeC incerased unstable till 1997 and then decreased, of subsequent PeC increased till 2005. A total of 14 Czech regions were distributed 42.5% multiple PeC in four regions (Prague, Southern Bohemia, Northern and Southern Moravia). Of primary PeC were registered 23.2% cases at the early, 2.6% advanced and 74.2% unknown clinical stages; respectively 41.6% and 17.6% and 40.8% in subsequent PeC. A total of 165 subsequent neoplasms (including 29 synchronous cases) after PeC were 31 cancers of skin, 40 digestive, 31 urogenital and 25 respiratory system, of which were 26.1% cases at the early, 22.4% at advanced and 51.5% at unknown stages. A total of 169 other primary neoplasms, before subsequent PeC were 71 cancers of skin, 44 urogenital system and 20 colorectum. Up to October 2007 survived one-fifth of males with primary PeC and one-third of subsequent PeC. In a view of processed data of the most multiple cancer diagnoses the Czech medical surveillance seems insufficient. The incidence of subsequent advanced stages must be prevented by updating guidelines and screening of the most frequent neoplasms.
Návaznosti
GA205/07/1278, projekt VaVNázev: Kartografická vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a zdravotní péče v České republice
Investor: Grantová agentura ČR, Kartografická vizualizace a modelování současných trendů vývoje zdravotního stavu a zdravotní péče v České republice
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 19:18