VIDOVICOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 48, č. 5, s. 939-963. ISSN 0038-0288.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života
Název anglicky Activities of Seniors in Large Towns: Health, Space and Subjective Quality of Life
Autoři VIDOVICOVÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí) a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav, 2012, 0038-0288.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.652
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00058018
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000313601600006
Klíčová slova anglicky ageing; activites; disbility; environment; quality of life
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., učo 11638. Změněno: 10. 1. 2013 13:18.
Anotace
Text prezentuje analýzu vybraných aktivit seniorů v prostředí centrálních částí velkých českých měst. Vycházíme z předpokladu, že aktivity jsou faktorem oživujícím fyzické prostředí a spolu s kvalitou fyzického prostředí představují důležitý příspěvek pro kvalitu života seniorů. Tyto souvislosti ilustrujeme na základě výběrového šetření mezi seniory staršími šedesáti let, žijícími ve čtrnácti velkých městech České republiky. Z analýz vyplývá, že senioři jsou skrze aktivity, které s různou frekvencí provozují, aktivními participanty na venkovním prostředí. Intenzita a variabilita jednotlivých typů aktivit vzešlých z faktorové analýzy je však ovlivněna především narůstajícími zdravotními omezeními, která také nejsilněji působí na zmenšování akčního pole seniora. V našem šetření se také potvrzuje vliv fyzického okolí, ovšem v podstatně menší míře než jsme očekávali. Zejména aktivity typu zaměstnání a volnočasové jsou ovlivněny řadou dalších faktorů, které se zdají spíše souviset s životním stylem jedince a potažmo s jeho kulturním a sociálním kapitálem. Diskusi uzavíráme doporučením pro další výzkum aktivit seniorů ve městech jako důležitého příspěvku k urbánním ekonomikám.
Anotace anglicky
The article presents an analysis of selected activities engaged in by seniors older adults in the central areas of large Czech townscities. The authors set out from the assumption that activities are a factor that animate the physical environment and, together with its ? the actual quality of that environment of the physical environment, importantly contribute to the quality of life of seniors. The authors illustrate this on the basis of a sample survey conducted among seniors over the age of sixty living in fourteen large towns around the Czech Republic. The analysis shows that through the activities they engage in seniors are active participants in the rural urban environment. However, the intensity and variability of individual types of activities, asas determined by a factor analysis, are mainly influenced by increasing health limitations, which have the biggest impact on reducing the level and scope of the activities older people engage inactivitiesy of seniors. The survey also confirmed that the physical environment influences the activity of seniors as well, but much less so than the authors expected. Participation inEngagement in ?? eEmployment and leisure-time activities in particular are is? influenced by numerous other factors that are related more to the lifestyle of the individual and, by extension, to the individual’s cultural and social capital. The authors close the discussion with recommendations for further research on the activities of older adultsseniors in towns as an important contribution to urban economies.
Návaznosti
GAP404/10/1555, projekt VaVNázev: Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie
Investor: Grantová agentura ČR, Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Petrová Kafková, M. 4. 3. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf?info
Vloženo
St 4. 3. 2015 21:38, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., učo 11638
  • osoba Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., učo 11638
  • osoba Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250
Atributy
 

a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
151,4 KB
Hash md5
4d777231d07bf3f7ecf76d163a65ce48
Vloženo
St 4. 3. 2015 21:38

a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1080938/a0cfff1d58a3998d0ba0036ea8908a097c259d7d_12-5-08Vidovicova14.indd.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
76,7 KB
Hash md5
182ac9985bfc3b755f438cf1fa038cb0
Vloženo
St 4. 3. 2015 21:41
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 3. 2023 16:15