PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Vliv věku a pohlaví tazatele a respondenta na náročnost výběrového šetření v seniorské populaci (The influence of age and gender of interviewer and respondent’s characteristics on the difficulty of responding to sample surveys among the elderly population). Data a výzkum. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2012, vol. 6, No 2, p. 113-127. ISSN 1802-8152.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv věku a pohlaví tazatele a respondenta na náročnost výběrového šetření v seniorské populaci
Name (in English) The influence of age and gender of interviewer and respondent’s characteristics on the difficulty of responding to sample surveys among the elderly population
Authors PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Data a výzkum, Praha, Sociologický ústav ČAV, 2012, 1802-8152.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00058022
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Older people; ageing research; interviewer effec; survey
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250. Changed: 4. 3. 2015 17:41.
Abstract
Text se zaměřuje na výběrová šetření seniorské populace. Konkrétně na tazatelem rutině zaznamenanou náročnost dotazování. Ta je analyzována dle věku a pohlaví tazatele a dle sociodemografických charakteristik respondenta a jeho životní spokojenosti. Jsou k tomu využívána data ze čtyřech výběrových šetření uskutečněných v ČR v letech 2007-2011 na seniorské populaci či s tématem stárnutí. Výsledky ukazují zásadní vliv životní spokojenosti respondenta a jeho vzdělání.
Abstract (in English)
This paper focuses on the issue of surveying older people. Increasing interest in the issue of ageing and old age has been accompanied by infrequent debate on the methodological pitfalls that might influence research into this specific, albeit very heterogeneous population. Interviewers routinely complete post-interview questions that provide important information on such criteria as respondent difficulty in answering the questions posed. This article examines such difficulty in terms of interviewer and respondent characteristics. It investigates three potential explanations of why interviewers judge an interview as difficult: (1) interviewer characteristics (age and gender), (2) socio-demographic characteristics of the respondent and (3) respondents’ sense of well-being. The data used in this study were obtained from four surveys conducted with older people in the Czech Republic between 2007 and 2011. These surveys explored ageing and old age. The findings show the crucial importance of respondents’ sense of well-being and level of education. No interviewer age or gender effects were observed.
Links
GAP404/10/1555, research and development projectName: Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie
Investor: Czech Science Foundation
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.pdf   File version Petrová Kafková, M. 4. 3. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081033/9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1081033/9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1081033/9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1081033/9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 17:41, Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., učo 55250
Attributes
 

9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081033/9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1081033/9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
304,8 KB
Hash md5
00d841f6a67b796ec438cf6f1a50fa25
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 17:41

9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081033/9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1081033/9a02389ce5c30f48c8f7ba8bc475733ed2c50bdb_DaV12_2_p113-127_PetrovaKafkova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
39,1 KB
Hash md5
b35e67419476bd6a38a73323e074824e
Uploaded/Created
Wed 4. 3. 2015 17:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 10:50