LINHARTOVÁ, Marcela, Ladislav MITÁŠ, Karel STARÝ a Hana MUNTEANU. Výtěžnost peroperační ultrasonografie v chirurgii příštitných tělísek. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 11, s. 614-619. ISSN 0035-9351.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výtěžnost peroperační ultrasonografie v chirurgii příštitných tělísek
Název anglicky The value of intraoperative ultrasonography in parathyroid surgery
Autoři LINHARTOVÁ, Marcela (203 Česká republika, garant, domácí), Ladislav MITÁŠ (203 Česká republika, domácí), Karel STARÝ (203 Česká republika, domácí) a Hana MUNTEANU (203 Česká republika, domácí).
Vydání Rozhledy v chirurgii, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 0035-9351.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00062698
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky ultrazvuk; navigace peroperačně; lokalizace; zkrácení operačního času
Klíčová slova anglicky ultrasound; navigation during surgery; localisation; reducing operation time
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 14. 2. 2013 11:20.
Anotace
Předoperační a peroperační detekce hyperaktivních příštitných tělísek je užitečná pro minimalizování operačního výkonu, zkrácení operační doby a snížení rizika perioperačních komplikací. Není nutné podávání radionuklidu, a tedy možno použít i tam, kde není pracoviště nukleární medicíny, dále je možno detekovat i tělíska, která neakumulují radionuklid, a tak nejsou zobrazitelná na scinti MIBI/SPECT CT. A stále platí tvrzení, že nic nenahradí zkušeného operatéra. Troufáme si dodat, že pokud má navíc k dispozici pomocné metody takové, jaké uvádíme, úspěšnost i v této operativě se výrazně zvyšuje.
Anotace anglicky
Preoperative and intraoperative detection of hyperactive parathyroid glands is useful for minimizing the extent of surgical intervention, reducing operation time and decreasing the risk of perioperative complications. It is not necessary to use a radionuclide and therefore the method can be used even where there is not nucleae medicine station. It is also possible to detect glands which do not accumulate radionuclides and thus cannot be imaged with MIBI scintigraphy/CPECT CT. Still, an experienced surgeon remains irreplaceable. We dare say that if such a surgeon can make use of the abovementioned auxiliary methods in addition, the rate of success in this field of surgery increases substantially.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2022 00:44