LINHARTOVÁ, Marcela, Ladislav MITÁŠ, Karel STARÝ and Hana MUNTEANU. Výtěžnost peroperační ultrasonografie v chirurgii příštitných tělísek (The value of intraoperative ultrasonography in parathyroid surgery). Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, vol. 91, No 11, p. 614-619. ISSN 0035-9351.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výtěžnost peroperační ultrasonografie v chirurgii příštitných tělísek
Name (in English) The value of intraoperative ultrasonography in parathyroid surgery
Authors LINHARTOVÁ, Marcela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Ladislav MITÁŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karel STARÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Hana MUNTEANU (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Rozhledy v chirurgii, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 0035-9351.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062698
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) ultrazvuk; navigace peroperačně; lokalizace; zkrácení operačního času
Keywords in English ultrasound; navigation during surgery; localisation; reducing operation time
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 14. 2. 2013 11:20.
Abstract
Předoperační a peroperační detekce hyperaktivních příštitných tělísek je užitečná pro minimalizování operačního výkonu, zkrácení operační doby a snížení rizika perioperačních komplikací. Není nutné podávání radionuklidu, a tedy možno použít i tam, kde není pracoviště nukleární medicíny, dále je možno detekovat i tělíska, která neakumulují radionuklid, a tak nejsou zobrazitelná na scinti MIBI/SPECT CT. A stále platí tvrzení, že nic nenahradí zkušeného operatéra. Troufáme si dodat, že pokud má navíc k dispozici pomocné metody takové, jaké uvádíme, úspěšnost i v této operativě se výrazně zvyšuje.
Abstract (in English)
Preoperative and intraoperative detection of hyperactive parathyroid glands is useful for minimizing the extent of surgical intervention, reducing operation time and decreasing the risk of perioperative complications. It is not necessary to use a radionuclide and therefore the method can be used even where there is not nucleae medicine station. It is also possible to detect glands which do not accumulate radionuclides and thus cannot be imaged with MIBI scintigraphy/CPECT CT. Still, an experienced surgeon remains irreplaceable. We dare say that if such a surgeon can make use of the abovementioned auxiliary methods in addition, the rate of success in this field of surgery increases substantially.
PrintDisplayed: 8. 2. 2023 23:42