PROCHÁZKOVÁ, Lucie and Veronika SLEPIČKOVÁ. Klíčové kompetence a jejich rozvoj v sociálně-terapeutických dílnách (Key competences and their development in social therapeutical workplaces). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klíčové kompetence a jejich rozvoj v sociálně-terapeutických dílnách
Name (in English) Key competences and their development in social therapeutical workplaces
Authors PROCHÁZKOVÁ, Lucie and Veronika SLEPIČKOVÁ.
Edition Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-231-4
Keywords (in Czech) klíčové kompetence; mentální postižení; rozvoj samostatnosti; vzdělávání; sociálně-terapeutické dílny
Keywords in English key competences; intellectual disability; development of independence; education; social therapeutical workplaces
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., učo 20097. Changed: 18. 2. 2013 14:42.
Abstract
U osob s mentálním postižením je velmi důležité rozvíjet klíčové kompetence. Tento proces probíhá celý život. V tomto textu jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které probíhalo v sociálně-terapeutických dílnách. Celý text uveřejněn ve sborníku na CD.
Abstract (in English)
It is very important to develop key competences of people with intellectual disability. This process lasts the whole life. The text presents outcomes of a research which took place in social therapeutical workplaces. The whole text published on a CD with text collection.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 30. 9. 2022 12:45