SZOTÁKOVÁ, Markéta. Nevidomé matky a jejich vidomé děti. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 76-88. ISSN 1213-6204.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nevidomé matky a jejich vidomé děti
Název česky Nevidomé matky a jejich vidomé děti
Název anglicky Blind Mothers and Their Sighted Children
Autoři SZOTÁKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis Sociální práce|Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2012, 1213-6204.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00062752
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky mezigenerační solidarita nevidomá matka vidomé dítě vztah důvěra
Klíčová slova anglicky intergenerational solidarity blind mother sighted child relationship trust
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Markéta Geregová, Ph.D., učo 252129. Změněno: 14. 1. 2013 15:39.
Anotace
Cílem tohoto příspěvku je na základě dostupné literatury a výzkumů realizovaných v letech 2010 a 2011 odpovědět na otázku: Co a jak brání a napomáhá rozvoji solidarity mezi nevidomou matkou a jejím vidomým dítětem? Na utváření mezigenerační solidarity je pohlíženo z hlediska čtyř typů faktorů: motivační, podpůrné, limitující a specifické, které na tento proces působí a ovlivňují jej. V jednotlivých kapitolách, z nichž každá je věnována jednomu z výše uvedených faktorů, autorka zjišťuje, nakolik jsou jednotlivé faktory podpůrčí nebo limitující a co působí na vztah mezi nevidomou matkou a dítětem. Nevidomé matky konstruují solidaritu se svými vidomými dětmi jako součást širší sítě podpůrných a komplikujících vztahů s lidmi v jejich prostředí. Vyzdvihují důležitost důvěry, otevřené komunikace a na blízkosti založeném vztahu s dítětem. Hovoří o nedostatku informací o rodičovství nevidomých a předsudcích, se kterými se musely potýkat. Na základě výstupů z výzkumů autorka uvádí doporučení pro praxi sociální práce.
Anotace anglicky
The aim of this article is to answer a question: What does help preventing or building solidarity between blind mother and her sighted child and how, on the basis of available literature and research carried out in 2010 and 2011. The formation of intergenerational solidarity is studied from four types of factors: motivating, supporting, limiting and specific factors, which affect this process. In the individual chapters, each of which is devoted to one of the above factors, the author identifies the extent to which individual limiting or supporting factors affects the relationship between a blind mother and child. Blind mothers construct their solidarity with sighted children as part of a wider network of supporting and complicating relations with people in their environment. They emphasize the importance of trust, open communication and close relationship with the child. They talk about the lack of information on parenting of blind people and prejudices they had to contend with. Based on the outcomes of research the author makes recommendations for the practice of social work.
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 09:13