SZOTÁKOVÁ, Markéta. Nevidomé matky a jejich vidomé děti (Blind Mothers and Their Sighted Children). Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2012, vol. 2012, No 4, p. 76-88. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nevidomé matky a jejich vidomé děti
Name in Czech Nevidomé matky a jejich vidomé děti
Name (in English) Blind Mothers and Their Sighted Children
Authors SZOTÁKOVÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis Sociální práce|Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2012, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00062752
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) mezigenerační solidarita nevidomá matka vidomé dítě vztah důvěra
Keywords in English intergenerational solidarity blind mother sighted child relationship trust
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Markéta Geregová, Ph.D., učo 252129. Changed: 14. 1. 2013 15:39.
Abstract
Cílem tohoto příspěvku je na základě dostupné literatury a výzkumů realizovaných v letech 2010 a 2011 odpovědět na otázku: Co a jak brání a napomáhá rozvoji solidarity mezi nevidomou matkou a jejím vidomým dítětem? Na utváření mezigenerační solidarity je pohlíženo z hlediska čtyř typů faktorů: motivační, podpůrné, limitující a specifické, které na tento proces působí a ovlivňují jej. V jednotlivých kapitolách, z nichž každá je věnována jednomu z výše uvedených faktorů, autorka zjišťuje, nakolik jsou jednotlivé faktory podpůrčí nebo limitující a co působí na vztah mezi nevidomou matkou a dítětem. Nevidomé matky konstruují solidaritu se svými vidomými dětmi jako součást širší sítě podpůrných a komplikujících vztahů s lidmi v jejich prostředí. Vyzdvihují důležitost důvěry, otevřené komunikace a na blízkosti založeném vztahu s dítětem. Hovoří o nedostatku informací o rodičovství nevidomých a předsudcích, se kterými se musely potýkat. Na základě výstupů z výzkumů autorka uvádí doporučení pro praxi sociální práce.
Abstract (in English)
The aim of this article is to answer a question: What does help preventing or building solidarity between blind mother and her sighted child and how, on the basis of available literature and research carried out in 2010 and 2011. The formation of intergenerational solidarity is studied from four types of factors: motivating, supporting, limiting and specific factors, which affect this process. In the individual chapters, each of which is devoted to one of the above factors, the author identifies the extent to which individual limiting or supporting factors affects the relationship between a blind mother and child. Blind mothers construct their solidarity with sighted children as part of a wider network of supporting and complicating relations with people in their environment. They emphasize the importance of trust, open communication and close relationship with the child. They talk about the lack of information on parenting of blind people and prejudices they had to contend with. Based on the outcomes of research the author makes recommendations for the practice of social work.
PrintDisplayed: 7. 7. 2022 08:51