SHMIDT, Victoria. Transformace ochrany dětí: překrasný nový svět. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 56-58. ISSN 1213-6204.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Transformace ochrany dětí: překrasný nový svět
Název česky Transformace ochrany dětí: překrasný nový svět
Název anglicky The reform of child protection: brave new world
Autoři SHMIDT, Victoria (643 Rusko, garant, domácí).
Vydání Časopis sociální práce|Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2012, 1213-6204.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00062780
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky pěstounská péče reforma ochrana dětí
Klíčová slova anglicky foster care reform child protection
Změnil Změnila: Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D., učo 320753. Změněno: 16. 1. 2013 20:46.
Anotace
Text se věnuje současnému navrchu Zákonu o sociálně-právní ochraně dětí vůči nedostatečné míře jeho důslednosti v řešení klíčových výzev implementací práv dětí. Přesně, mizery včasného zasahování do rodin, monitorování služeb, soustředění na zájmů rodiny a standardy náhradní péče se považují za důsledky nerovnováhy mezi bezpečí dítěte a autonomií rodin. Rozpaky mezi postupem rozhodování a následujícím umístěním dítěte do péče se považují za zásadní barieru zlepšení procedur a kritérií, jimiž se řídí ochrana dětí. Česká situace se probíraje ve srovnávacím kontextu jak zemí Visegrádu, tak i mezinárodních standardů.
Anotace anglicky
The text revises the current draft of the Law about child protection in order to recognise the main challenges of contemporary system of services aimed at implementing children’s rights. Precisely, the shortcomings of on-time intervening with families, monitoring under services, family-based approach, and the standards of child’s placement are attributed to the lack of the balance between child safety and family autonomy. The discontinuity between the approach to decision-making and further placement is viewed as the key obstacle for refining procedures and criteria managing child protection. The issues of the Czech child protection are built into the comparative contexts regarding both Visegrad countries and international standards.
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 18:34