SHMIDT, Victoria. Transformace ochrany dětí: překrasný nový svět (The reform of child protection: brave new world). Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2012, vol. 2012, No 4, p. 56-58. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Transformace ochrany dětí: překrasný nový svět
Name in Czech Transformace ochrany dětí: překrasný nový svět
Name (in English) The reform of child protection: brave new world
Authors SHMIDT, Victoria (643 Russian Federation, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis sociální práce|Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2012, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00062780
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) pěstounská péče reforma ochrana dětí
Keywords in English foster care reform child protection
Changed by Changed by: Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D., učo 320753. Changed: 16. 1. 2013 20:46.
Abstract
Text se věnuje současnému navrchu Zákonu o sociálně-právní ochraně dětí vůči nedostatečné míře jeho důslednosti v řešení klíčových výzev implementací práv dětí. Přesně, mizery včasného zasahování do rodin, monitorování služeb, soustředění na zájmů rodiny a standardy náhradní péče se považují za důsledky nerovnováhy mezi bezpečí dítěte a autonomií rodin. Rozpaky mezi postupem rozhodování a následujícím umístěním dítěte do péče se považují za zásadní barieru zlepšení procedur a kritérií, jimiž se řídí ochrana dětí. Česká situace se probíraje ve srovnávacím kontextu jak zemí Visegrádu, tak i mezinárodních standardů.
Abstract (in English)
The text revises the current draft of the Law about child protection in order to recognise the main challenges of contemporary system of services aimed at implementing children’s rights. Precisely, the shortcomings of on-time intervening with families, monitoring under services, family-based approach, and the standards of child’s placement are attributed to the lack of the balance between child safety and family autonomy. The discontinuity between the approach to decision-making and further placement is viewed as the key obstacle for refining procedures and criteria managing child protection. The issues of the Czech child protection are built into the comparative contexts regarding both Visegrad countries and international standards.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 15:08