NEHYBA, Jan. V krajině slov a metafor Josefa Šafaříka. In Konference Setkání v mezidveří kulis a smrti II. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název V krajině slov a metafor Josefa Šafaříka
Název česky V krajině slov a metafor Josefa Šafaříka
Název anglicky The Landscape of Words and Metaphors Josef Safarik
Autoři NEHYBA, Jan.
Vydání Konference Setkání v mezidveří kulis a smrti II, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Josef Šafařík, metafora, pojem, slovo, epistemologie
Klíčová slova anglicky Josef Safarik, metaphor, concept, word, epistemology
Změnil Změnil: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930. Změněno: 15. 1. 2013 22:16.
Anotace
Text se bude zaměřovat na „rekonstrukci“ toho, jak by bylo možné se dívat na Šafařík epistemologii, byť sám Šafařík by nikdy o své práci takto nehovořil a označil by nejspíše „epistemologii“ za „pojem“ a ne „slovo“. Příspěvek se tak právě bude zabývat rozlišením „slova“ a „pojmu“ u Šafaříka a využívání metafor v jeho tvorbě, které tvoří „definice z těžkého kovu“. A snad se pokusíme poukázat i na to, co bylo pro Šafaříka „za krajinou slova“, které tak mistrně ovládal. Tedy toho, kde zdánlivě Cestou k Poslednímu končí a nemůže již pokračovat, protože podle slov Šafaříka v této oblasti je již nekompetentní. Naštěstí „opravdové Nebe“ je vtělené do Č/člověka a skrze „bytostné hodnoty“ je člověk může nacházet a objevovat.
Anotace anglicky
The text will focus on the "reconstruction" of how it would be possible to watch Šafařík epistemology, though himself would never Šafařík about their work and spoke thus described would probably "epistemology" for "term" and not "word". This paper will deal so just resolution "words" and "concept" at Safarik and the use of imagery in his work, which are the "definition of heavy metal". And perhaps we will try to point out what was for Safarik "in landscape words" that so masterfully handled. So that, where seemingly the way to the last extremity, can no longer continue because the words Safarik in this area is already incompetent. Fortunately, the "true Heaven" is embodied in the H/human and through the "intrinsic value" one can find and discover.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Nehyba_V_krajine_slov_final_01.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Nehyba, J. 7. 8. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1081787/Nehyba_V_krajine_slov_final_01.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1081787/Nehyba_V_krajine_slov_final_01.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1081787/Nehyba_V_krajine_slov_final_01.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1081787/Nehyba_V_krajine_slov_final_01.doc?info
Vloženo
Čt 7. 8. 2014 10:26, Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930
Atributy
 

Nehyba_V_krajine_slov_final_01.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1081787/Nehyba_V_krajine_slov_final_01.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1081787/Nehyba_V_krajine_slov_final_01.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
90,5 KB
Hash md5
f082585f41e025c66ad097772b9cc628
Vloženo
Čt 7. 8. 2014 10:26

Nehyba_V_krajine_slov_final_01.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1081787/Nehyba_V_krajine_slov_final_01.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1081787/Nehyba_V_krajine_slov_final_01.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
22,2 KB
Hash md5
968710308873bbd4e3486b3ba5d47687
Vloženo
Čt 7. 8. 2014 10:27

Nehyba_V_krajine_slov_final_01.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1081787/Nehyba_V_krajine_slov_final_01.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1081787/Nehyba_V_krajine_slov_final_01.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
521,4 KB
Hash md5
e841dd293c85a09f8c93a2f6c928e76c
Vloženo
Čt 7. 8. 2014 10:28
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 04:23