JURČÍKOVÁ, Taťána. The Motivation for Studying Music at Conservatory. In Sedláček, Marek (ed.). Topical Issues of Contemporary Music Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 64-77. ISBN 978-80-210-6102-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Motivation for Studying Music at Conservatory
Name in Czech Motivace ke studiu hudby na konzervatoři
Authors JURČÍKOVÁ, Taťána (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Topical Issues of Contemporary Music Education, p. 64-77, 14 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00067626
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6102-6
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012
UT WoS 000326565400008
Keywords (in Czech) hudba; hudební školství; konzervatoře; profesionální hudebníci; výběr školy; výběr povolání; motivace; aspirace; výzkum; dotazníkové šetření
Keywords in English Music; music schooling; conservatories; professional musicians; the choice of school; the choice of career; motivation; aspirations; research; questionnaire survey
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 2. 4. 2014 09:30.
Abstract
The article deals with the subject of motivation for professional studies of music at conservatory, especially with the reasons for choosing this school, motivation in studies, study and professional aims of the students at the beginning of the studies. The results of the research which examined the mentioned questions and was conducted in the form of a questionnaire survey in the first year conservatory students are presented. The results show the main motivational factors of the studies and also an interesting disproportion between students’ aspirations and possibilities of their realistic fulfilling.
Abstract (in Czech)
Studie se zabývá motivací k profesionálnímu studiu hudby na konzervatoři, konkrétně důvody výběru této školy, motivací ke studiu a studijními a profesními cíli studentů na začátku jejich studia. Prezentovány jsou zde výsledky výzkumu, který proběhl u studentů prvních ročníků konzervatoří. Výsledky ukazují hlavní motivační faktory studentů a také zajímavou disproporci mezi studentskými aspiracemi a možnostmi jejich reálného naplnění.
Links
MUNI/A/0885/2011, interní kód MUName: Hudební preference vysokoškolských studentů (Acronym: hudpreference)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:51