ŠLAISOVÁ, Radka, Karel BENDA, Petr SZTURZ, Hana PETRÁŠOVÁ and Marek MECHL. Možnosti zobrazování lymfatických uzlin (Possibilities of lymph nodes imaging). Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, vol. 6, No 6, p. 320-322. ISSN 1802-4475.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti zobrazování lymfatických uzlin
Name (in English) Possibilities of lymph nodes imaging
Authors ŠLAISOVÁ, Radka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Karel BENDA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr SZTURZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana PETRÁŠOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Marek MECHL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Onkologie, Olomouc, Solen s.r.o. 2012, 1802-4475.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062810
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) lymfatické uzliny; ultrasonografie; lymfografie; výpočetní tomografie
Keywords in English lymph nodes; ultrasonography; lymphography; computed tomography
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 29/1/2013 19:11.
Abstract
Lymfatické uzliny mohou být postiženy mnoha patologickými procesy, které zahrnují zánětlivé změny specifické a nespecifické etiologie, řadu benigních reaktivních změn a postižení primárními a sekundárními nádory. Zobrazení a následné vyhodnocení lymfatických uzlin jako benigní nebo potenciálně maligní je důležité zejména v rámci stagingu nádorových onemocnění a u pacientů s náhodně zjištěnou lymfadenopatií. Práce předkládá přehled zobrazovacích metod používaných v diagnostice lymfadenopatií. V textu je uvedená i moderní metoda kontrastní ultrasonografie hodnotící perfuzní změny uzliny po intravenózní aplikaci mikrobublinové kontrastní látky, doplněná o obrazovou dokumentaci našich pacientů. Uvedeny jsou i další metody – výpočetní tomografie a magnetická rezonance včetně jejich limitací a dnes již výjimečně používaná přímá rentgenová lymfografie.
Abstract (in English)
Many pathological processes can affect lymph nodes including specific and nonspecific inflammation, further a number of benign reactive changes and primary and secondary tumour processes. Imaging and evaluation of lymph nodes as benign or potentially malig- nant is particularly important mainly in case of cancer staging and for patients with incidental lymphadenopathy. The work presents an overview of imaging methods used for the diagnosis of lymphadenopathy. We mention modern imaging method of contrast-enhanced ultrasound that requires a microbubble contrast agent for evaluation of nodal perfusion. The method is supplied with pictorial documen- tation of ultrasound findings. Other methods are also listed – computed tomography and magnetic resonance imaging, including their limitations and currently rarely used conventional lymphography.
PrintDisplayed: 23/10/2021 04:29