ŠLAISOVÁ, Radka, Karel BENDA, Petr SZTURZ, Hana PETRÁŠOVÁ a Marek MECHL. Možnosti zobrazování lymfatických uzlin. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 6, č. 6, s. 320-322. ISSN 1802-4475.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti zobrazování lymfatických uzlin
Název anglicky Possibilities of lymph nodes imaging
Autoři ŠLAISOVÁ, Radka (203 Česká republika, garant, domácí), Karel BENDA (203 Česká republika, domácí), Petr SZTURZ (203 Česká republika, domácí), Hana PETRÁŠOVÁ (703 Slovensko, domácí) a Marek MECHL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Onkologie, Olomouc, Solen s.r.o. 2012, 1802-4475.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00062810
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky lymfatické uzliny; ultrasonografie; lymfografie; výpočetní tomografie
Klíčová slova anglicky lymph nodes; ultrasonography; lymphography; computed tomography
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 29. 1. 2013 19:11.
Anotace
Lymfatické uzliny mohou být postiženy mnoha patologickými procesy, které zahrnují zánětlivé změny specifické a nespecifické etiologie, řadu benigních reaktivních změn a postižení primárními a sekundárními nádory. Zobrazení a následné vyhodnocení lymfatických uzlin jako benigní nebo potenciálně maligní je důležité zejména v rámci stagingu nádorových onemocnění a u pacientů s náhodně zjištěnou lymfadenopatií. Práce předkládá přehled zobrazovacích metod používaných v diagnostice lymfadenopatií. V textu je uvedená i moderní metoda kontrastní ultrasonografie hodnotící perfuzní změny uzliny po intravenózní aplikaci mikrobublinové kontrastní látky, doplněná o obrazovou dokumentaci našich pacientů. Uvedeny jsou i další metody – výpočetní tomografie a magnetická rezonance včetně jejich limitací a dnes již výjimečně používaná přímá rentgenová lymfografie.
Anotace anglicky
Many pathological processes can affect lymph nodes including specific and nonspecific inflammation, further a number of benign reactive changes and primary and secondary tumour processes. Imaging and evaluation of lymph nodes as benign or potentially malig- nant is particularly important mainly in case of cancer staging and for patients with incidental lymphadenopathy. The work presents an overview of imaging methods used for the diagnosis of lymphadenopathy. We mention modern imaging method of contrast-enhanced ultrasound that requires a microbubble contrast agent for evaluation of nodal perfusion. The method is supplied with pictorial documen- tation of ultrasound findings. Other methods are also listed – computed tomography and magnetic resonance imaging, including their limitations and currently rarely used conventional lymphography.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 23:44