VÁGNER, Ivan. Osobní management a individuální vůdcovství v systému managementu znalostního pracovníka. (Personal management and individual leadership within management system of knowledge worker). In Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Zborník prispevkov z mezinárodněn vedecko-odbornej konferencie „Manažment teória a prax 2012“. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2012. p. 440-447. ISBN 978-80-8040-452-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Osobní management a individuální vůdcovství v systému managementu znalostního pracovníka.
Name in Czech Osobní management a individuální vůdcovství v systému managementu znalostního pracovníka.
Name (in English) Personal management and individual leadership within management system of knowledge worker
Authors VÁGNER, Ivan.
Edition Liptovský Mikuláš, Zborník prispevkov z mezinárodněn vedecko-odbornej konferencie „Manažment teória a prax 2012“. p. 440-447, 8 pp. 2012.
Publisher Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-8040-452-9
Keywords (in Czech) osobní management, individuální vůdcovství, systém managementu, znalostní pracovník
Keywords in English personal management, individual leadership, management system, knowledge worker
Changed by Changed by: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA, učo 2266. Changed: 16. 1. 2013 18:05.
Abstract
Cílem příspěvku je podpořit úsilí o splnění nejdůležitějšího úkolu teorie a praxe managementu, jímž je „podstatně zvýšit výkonnost znalostních pracovníků“. Tuto podporu spatřuje autor příspěvku v nutnosti formování a potažmo náležitého fungování systému managementu znalostního pracovníka, přičemž věnuje zvýšenou pozornost dvěma pilířům tohoto systému, a to tzv. osobnímu managementu a individuálnímu vůdcovství.
Abstract (in English)
THE OBJECTIVE OF THIS PAPER IS TO SUPPORT EFFORTS TO MEET THE MOST IMPORTANT TASK FOR THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT, WHICH IS „SUBSTANTIALLY IMPROVE THE PERFORMANCE OF KNOWLEDGE WORKERS“. THIS TARGETED SUPPORT THE AUTHOR SEEMS IN FORMATION THE KNOWLEDGE WORKERS MANAGEMENT SYSTEM AND HENCE HAVING ITS PROPER FUNCTIONING, PAYING INCREASED ATTENTION TWO PILLARS OF THAT MANAGEMENT SYSTEM: PERSONAL MANAGEMENT AND INDIVIDUAL LEADERSHIP.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Osobní management a individuální vůdcovství v systému management Cílem příspěvku je podpořit úsilí o splnění nejdůležitějšího úkolu teorie a praxe managementu, jímž je „podstatně zvýšit výkonnost znalostních pracovníků“. Tuto podporu spatřuje autor příspěvku v nutnosti formování a potažmo náležitého fungování systému managementu znalostního pracovníka, přičemž věnuje zvýšenou pozornost dvěma pilířům tohoto systému, a to tzv. osobnímu managementu a individuálnímu vůdcovství.   File version Vágner, I. 16. 1. 2013

Properties

Name
Osobní management a individuální vůdcovství v systému management
Description
Cílem příspěvku je podpořit úsilí o splnění nejdůležitějšího úkolu teorie a praxe managementu, jímž je „podstatně zvýšit výkonnost znalostních pracovníků“. Tuto podporu spatřuje autor příspěvku v nutnosti formování a potažmo náležitého fungování systému managementu znalostního pracovníka, přičemž věnuje zvýšenou pozornost dvěma pilířům tohoto systému, a to tzv. osobnímu managementu a individuálnímu vůdcovství.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081916/Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1081916/Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1081916/Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1081916/Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.doc?info
Uploaded/Created
Wed 16. 1. 2013 18:02

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA, učo 2266
Attributes
 

Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081916/Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1081916/Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.doc
File type
Word (application/msword)
Size
173,5 KB
Hash md5
05699a313ca37b9f100dfd09d7663f98
Uploaded/Created
Wed 16. 1. 2013 18:02

Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081916/Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1081916/Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
756,6 KB
Hash md5
91e7672302fbad4f84b6d3daffdb59b8
Uploaded/Created
Wed 16. 1. 2013 18:02

Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081916/Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1081916/Prispevek_L.M._Ivan_Vagner_2012.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
29,1 KB
Hash md5
f01524cee18b7f40c7705b5a50687a76
Uploaded/Created
Wed 16. 1. 2013 18:03
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 16. 8. 2022 21:04