HLOUCH, Lukáš. Models of Legal Reasoning: An Attempt of a Practical View. In Araszkiewicz, Michal; Myška, Matěj; Smejkalová, Terezie; Šavelka, Jaromír; Škop, Martin. Argumentation 2012. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1th edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 119-126. ISBN 978-80-210-5948-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Models of Legal Reasoning: An Attempt of a Practical View
Name in Czech Modely právní argumentace: pokus o praktický pohled
Authors HLOUCH, Lukáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1th edition. Brno, Argumentation 2012. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, p. 119-126, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00067633
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5948-1
UT WoS 000319230700010
Keywords (in Czech) právní argumentace; aplikace práva; lineární argumentace; dialektická argumentace
Keywords in English legal reasoning; application; linear reasoning; dialectic reasoning
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 26/2/2014 09:29.
Abstract
This contribution deals with two most usual models of legal reasoning practised in legal reasoning in adjudication: linear and dialectic reasoning. These approaches are compared and evaluated from the point of view of most essential legal values (justice, legal certainty).
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek se zabývá dvěma v aplikační praxi nejobvyklejšími argumentačními přístupy: lineární a dialektickou argumentací. Tyto přístupy jsou porovnávány a hodnoceny z pohledu nejdůležitějších právních hodnot - spravedlnosti a právní jistoty.
PrintDisplayed: 4/7/2022 05:56