Informační systém MU
HLOUCH, Lukáš. Models of Legal Reasoning: An Attempt of a Practical View. In Araszkiewicz, Michal; Myška, Matěj; Smejkalová, Terezie; Šavelka, Jaromír; Škop, Martin. Argumentation 2012. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1th edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 119-126. ISBN 978-80-210-5948-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Models of Legal Reasoning: An Attempt of a Practical View
Název česky Modely právní argumentace: pokus o praktický pohled
Autoři HLOUCH, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1th edition. Brno, Argumentation 2012. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, od s. 119-126, 8 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00067633
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5948-1
UT WoS 000319230700010
Klíčová slova česky právní argumentace; aplikace práva; lineární argumentace; dialektická argumentace
Klíčová slova anglicky legal reasoning; application; linear reasoning; dialectic reasoning
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 26. 2. 2014 09:29.
Anotace
This contribution deals with two most usual models of legal reasoning practised in legal reasoning in adjudication: linear and dialectic reasoning. These approaches are compared and evaluated from the point of view of most essential legal values (justice, legal certainty).
Anotace česky
Tento příspěvek se zabývá dvěma v aplikační praxi nejobvyklejšími argumentačními přístupy: lineární a dialektickou argumentací. Tyto přístupy jsou porovnávány a hodnoceny z pohledu nejdůležitějších právních hodnot - spravedlnosti a právní jistoty.
Zobrazeno: 6. 7. 2022 18:50