VÁGNER, Ivan. Žádoucí úroveň osobního managementu právníka jako výchozí předpoklad jeho úspěšné profesní kariéry (Desirable level of personal management of a lawyer as a precondition of his successful professional career). In Právnická fakulta MU. Dny práva 2011Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 405-414. ISBN 978-80-210-5914-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Žádoucí úroveň osobního managementu právníka jako výchozí předpoklad jeho úspěšné profesní kariéry
Name in Czech Žádoucí úroveň osobního managementu právníka jako výchozí předpoklad jeho úspěšné profesní kariéry
Name (in English) Desirable level of personal management of a lawyer as a precondition of his successful professional career
Authors VÁGNER, Ivan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Dny práva 2011Sborník z konference, p. 405-414, 10 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00062828
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5914-6
Keywords (in Czech) znalostní pracovník; právník; systém managementu; osobní management; individuální management; individuální vůdcovství; profesně-výkonový přístup k osobnímu managementu
Keywords in English knowledge worker; lawyer; management system; personal management; individual management; individual leadership; professionally-power approach to personal management
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 29. 3. 2013 11:18.
Abstract
Každý potenciální či již výkonný právník „řídí“ svůj profesní i soukromý život. Aniž musí být v pozici manažera druhých lidí, vždy je více či méně efektivním „manažerem“ a „vůdcem“ sebe sama, což významnou měrou ovlivňuje výkon jakékoliv právnické profese. Klíčovými aktuálními i budoucími požadavky kladenými na právníky jsou potřebné osobnostní charakteristiky, nadstandardní odborná kvalifikace, ale i vysoká míra jejich osobního managementu.
Abstract (in English)
Any potential or already powerful lawyer "manage" his/her professional and nonworking life. Without having to be in the position of manager of other people, he/she is always more or less effective "manager" and "leader" himself/herself, which significantly affects the performance within any legal profession. Key current as well as future requirements on lawyers are: necessary personal characteristics, superior professional skills, but also a high degree of personal management.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Sbornik.doc   File version Vágner, I. 16. 1. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081930/Sbornik.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1081930/Sbornik.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1081930/Sbornik.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1081930/Sbornik.doc?info
Uploaded/Created
Wed 16. 1. 2013 19:40

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Sbornik.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081930/Sbornik.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1081930/Sbornik.doc
File type
Word (application/msword)
Size
76 KB
Hash md5
bf7e8d3e25ed356b3b2d90448aa482b1
Uploaded/Created
Wed 16. 1. 2013 19:40

Sbornik.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081930/Sbornik.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1081930/Sbornik.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
23,6 KB
Hash md5
31d57ea5baf2a0d93993f5a3dcb6c48c
Uploaded/Created
Wed 16. 1. 2013 19:41

Sbornik.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1081930/Sbornik.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1081930/Sbornik.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
561,1 KB
Hash md5
2e87535e8e3893c5fc01bc13f3a95269
Uploaded/Created
Wed 16. 1. 2013 19:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23. 3. 2023 19:41