FILOVÁ, Hana, Jiří HAVEL a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace: školní vzdělávací programy a realita výuky. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 71-81. ISBN 978-80-7315-235-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace: školní vzdělávací programy a realita výuky
Název anglicky Indicators of Educational Inclusion in the Context of Individualization and Differentiation: School Curriculum and Teaching Reality
Autoři FILOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří HAVEL (203 Česká republika, domácí) a Jana KRATOCHVÍLOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. od s. 71-81, 11 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062832
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-235-2
Klíčová slova česky Vzdělávací inkluze; individualizace; diferenciace; školní vzdělávací program; indikátory inkluze; vyučování; učení; speciální vzdělávací potřeby; podpora při učení; vzdělávací výsledky; úspěch; hodnocení a sebehodnocení.
Klíčová slova anglicky Educational inclusion; individualization; differentiation; school education program; indicators of inclusion; teaching; learning; special educational needs; support for learning; learning outcomes; success; assessment and self-assessment.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 26. 3. 2013 22:17.
Anotace
Kapitola zpracovává problematiku uplatňování vzdělávací individualizace a diferenciace v inkluzivní primární škole. Cílem výzkumu je porovnání záměrů a cílů inkluze v ŠVP vybraných škol s reálným stavem ve výuce na základě pozorování prostřednictvím sledování vybraných indikátorů, které jsme vymezili z položek Rámce pro sebehodnocení škol. Uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb žáků je chápáno jako podmínka pedagogické práce v heterogenním společenství třídy. Výsledek by měl přispět k argumentaci vzdělávací inkluze v primární škole.
Anotace anglicky
This chapter deals with the application of educational individualization and differentiation in inclusive primary school. The research objective is to compare the aims and intention of inclusion in the SEP of choosen schools with the real situation in the classrooms, based on observations by monitoring selected indicators, which we defined from Framework for school self-evaluation. Satisfying of special educational needs of pupils is seen as a condition for academic work in the community of heterogenous class. The result of this work should contribute to argumentation of educational inclusion in the primary school.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:48