PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Projektové výučování k problematice zdravotního postižení na prvním stupni základní školy. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 83-91. ISBN 978-80-7315-235-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Projektové výučování k problematice zdravotního postižení na prvním stupni základní školy
Název česky Projektové výučování k problematice zdravotního postižení na prvním stupni základní školy
Název anglicky Project Method Teaching Regarding Disabilities at Lower Primary School
Autoři PROCHÁZKOVÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. od s. 83-91, 9 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062833
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-235-2
Klíčová slova česky projektová výuka; didaktické metody; vzdělávání; žáci; zdravotní postižení; rozmanitost
Klíčová slova anglicky project method; didactic methods; education; pupils; disability; diversity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., učo 20097. Změněno: 14. 2. 2013 10:17.
Anotace
Naše společnost je velmi rozmanitá. O této rozmanitosti a její přirozenosti by měly být cíleně informovány děti již od malička. Ve školním prostředí je možné tato témata předávat například pomocí projektového vyučování. V tomto textu je představeno výzkumné šetření zaměřené na projektovou výuku na téma zdravotní postižení. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jakým způsobem vnímají žáci prvního stupně základní školy osoby se zdravotním postižením, ale také jim zprostředkovat informace a praktické zážitky. Žáci získali informace a zároveň rozvíjeli své schopnosti a kompetence.
Anotace anglicky
Our society is very diverse. Children should be informed about this diversity and its naturality purposeful from the childhood. In the school there is a possibility to teach about this topic through project method. In this text a research concerned the project method about the disability is introduced. The aim of the research was to find out, how the pupils in the primary school perceive the people with disabilities but also to provide information and practical experiences. The pupils gained informations and developed their abilities and competences as well.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2022 09:37