KLENKOVÁ, Jiřina. Získávání kompetencí k podpoře přirozeného vývoje komunikačních dovedností dětí v předškolním vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 95-108. ISBN 978-80-7315-235-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Získávání kompetencí k podpoře přirozeného vývoje komunikačních dovedností dětí v předškolním vzdělávání
Název česky Získávání kompetencí k podpoře přirozeného vývoje komunikačních dovedností dětí v předškolním vzdělávání
Název anglicky Acquiring Competences to Support Natural Development of Communication Skills of Children in Preschool Education
Autoři KLENKOVÁ, Jiřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. od s. 95-108, 14 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062834
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-235-2
Klíčová slova česky vývoj řeči; podpora vývoje řeči; narušení vývoje řeči; narušená komunikační schopnost; logopedická prevence; logopedická intervence
Klíčová slova anglicky speech development; the support of speech development; impaired speech development; impaired communication ability; speech therapy prevention; speech therapy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., učo 1372. Změněno: 20. 2. 2013 17:59.
Anotace
V kapitole je prezentováno výzkumné šetření, které bylo realizováno u pedagogů předškolních zařízení s cílem zjistit, zda se zabývají ve své pedagogické činnosti logopedickou prevencí. Do preventivních opatření v rámci ovlivňování přirozeného vývoje řečových a jazykových složek se řadí i ovlivňování vývoje výslovnosti hlásek a předcházení odchylkám ve vývoji artikulace. Byla zjišťována artikulace hlásek u dětí ve čtyřech věkových kategoriích před nástupem do školy, a to u dětí tří až šestiletých s cílem zjistit, jaký je stav vývoje výslovnosti. Nesprávná výslovnost hlásek je častým důvodem odkladu školní docházky dětí a následně i určitých obtíží ve vzdělávacím procesu po zahájení školní docházky.
Anotace anglicky
This chapter presents an investigation which was focused on pre-school teachers with the aim to find out whether they are concerned with the speech therapy prevention in their practice. Into the preventive measures within the influence of natural development of speech and language components also rank among influencing the development of pronunciation of speech sounds and prevent of deviations in development of articulation. Articulation of speech sounds has been investigated in four age categories of children before entering school, namely children three to six years, with the aim to determine what the state of their pronunciation is. Incorrect pronunciation of speech sounds is a common reason for postponement of the school attendance and consequently certain difficulties in the educational process after the initiation of school attendance.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:27