BOČKOVÁ, Barbora. Analýza komunikační schopnosti žáků v 1. ročníku základní školy logopedické (Analysis of Communication Competences in First Grade Pupils of Primary School for Pupils with Speech Impairment). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1st ed. Brno: Paido, 2012. p. 109-123. ISBN 978-80-7315-235-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza komunikační schopnosti žáků v 1. ročníku základní školy logopedické
Name in Czech Analýza komunikační schopnosti žáků v 1. ročníku základní školy logopedické
Name (in English) Analysis of Communication Competences in First Grade Pupils of Primary School for Pupils with Speech Impairment
Authors BOČKOVÁ, Barbora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. p. 109-123, 15 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062835
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-235-2
Keywords (in Czech) vývojová dysfázie; komunikační schopnost; Heidelberský test vývoje řeči
Keywords in English specific language impairment; communication ability; Heidelberg test of the speech development H-S-E-T.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D., učo 67483. Changed: 24. 2. 2013 18:42.
Abstract
Cílem výzkumného šetření, prezentovaného v této stati, bylo provést analýzu syntaktické, morfologické, lexikální a pragmatické složky řeči žáků 1. ročníku, u nichž byla diagnostikována narušená komunikační schopnost. V návaznosti na dříve realizovaná šetření byl k provedení této analýzy využit Heidelberský test vývoje řeči H-S-E-T.
Abstract (in English)
The aim of the research, presented in the article, was to analyse syntactic, morphological, lexical and pragmatic speech level in first-year pupils with impaired communication ability. Following the previously conducted research the Heidelberg test of the speech development was used to perform the analysis.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 22:56