CHALOUPKOVÁ, Soňa. Zavádění prvků terapeuticko-formativních přístupů ve vyučovacím procesu na základních školách praktických v České republice (Implementing Formative Therapeutic Approaches in Teaching of Pupils in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Czech Republic). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1st ed. Brno: Paido, 2012. p. 179-189. ISBN 978-80-7315-235-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zavádění prvků terapeuticko-formativních přístupů ve vyučovacím procesu na základních školách praktických v České republice
Name in Czech Zavádění prvků terapeuticko-formativních přístupů ve vyučovacím procesu na základních školách praktických v České republice
Name (in English) Implementing Formative Therapeutic Approaches in Teaching of Pupils in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Czech Republic
Authors CHALOUPKOVÁ, Soňa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. p. 179-189, 11 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062837
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-235-2
Keywords (in Czech) Lehké mentální postižení; vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením; základní škola praktická; vyučovací proces, terapeuticko-formativní přístupy
Keywords in English Mild Intellectual Disability; Education of Pupils with Intellectual Disability; Elementary School for Pupils with Mild Intellectual Disability; Teaching; Formative therapeutic Approaches
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D., učo 105703. Changed: 24. 1. 2013 09:48.
Abstract
Kapitola je zaměřena na využití prvků terapeuticko-formativních přístupů ve vyučovacím procesu na základních školách praktických v České republice. V kapitole je představen výzkum, který byl realizován v základních školách praktických v České republice v roce 2011. Jsou zde vyhodnoceny dílčí výsledky a prezentovány závěry šetření.
Abstract (in English)
The chapter is focused on the use of formative therapeutic approaches in elementary school for pupils with mild intellectual disabilities in the Czech Republic. The chapter presents a research, which was realized at elementary school for pupils with ,mild intellectual disabilities in the Czech Republic in the year 2011. It interprets partial results and presents conclusions of research.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 6. 7. 2022 09:38