CHALOUPKOVÁ, Soňa. Zavádění prvků terapeuticko-formativních přístupů ve vyučovacím procesu na základních školách praktických v České republice. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 179-189. ISBN 978-80-7315-235-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zavádění prvků terapeuticko-formativních přístupů ve vyučovacím procesu na základních školách praktických v České republice
Název česky Zavádění prvků terapeuticko-formativních přístupů ve vyučovacím procesu na základních školách praktických v České republice
Název anglicky Implementing Formative Therapeutic Approaches in Teaching of Pupils in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Czech Republic
Autoři CHALOUPKOVÁ, Soňa (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. od s. 179-189, 11 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062837
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-235-2
Klíčová slova česky Lehké mentální postižení; vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením; základní škola praktická; vyučovací proces, terapeuticko-formativní přístupy
Klíčová slova anglicky Mild Intellectual Disability; Education of Pupils with Intellectual Disability; Elementary School for Pupils with Mild Intellectual Disability; Teaching; Formative therapeutic Approaches
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D., učo 105703. Změněno: 24. 1. 2013 09:48.
Anotace
Kapitola je zaměřena na využití prvků terapeuticko-formativních přístupů ve vyučovacím procesu na základních školách praktických v České republice. V kapitole je představen výzkum, který byl realizován v základních školách praktických v České republice v roce 2011. Jsou zde vyhodnoceny dílčí výsledky a prezentovány závěry šetření.
Anotace anglicky
The chapter is focused on the use of formative therapeutic approaches in elementary school for pupils with mild intellectual disabilities in the Czech Republic. The chapter presents a research, which was realized at elementary school for pupils with ,mild intellectual disabilities in the Czech Republic in the year 2011. It interprets partial results and presents conclusions of research.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 6. 7. 2022 02:41