SIEGLOVÁ, Naděžda. Produkční textové kompetence žáků cizinců. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 231-241. ISBN 978-80-7315-235-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Produkční textové kompetence žáků cizinců
Název česky Produkční textové kompetence žáků cizinců
Název anglicky Production Text Competences of Pupils Foreigners
Autoři SIEGLOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. od s. 231-241, 11 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062840
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-235-2
Klíčová slova česky žáci cizici v české škole; komunikační kompetence ; verbální tvořivost; produkční textové kompetence žáků cizinců; hodnocení tvořivých aktivit; doporučení pro učitele.
Klíčová slova anglicky pupils foreigners in Czech school; communication competence; verbal creactivity; production text competence of pupils foreigners; recomendation for teachers.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Změněno: 23. 1. 2013 18:03.
Anotace
Kapitola představuje výsledky výzkumu produkční textové kompetence žáků cizinců navštěvujících české školy. Sleduje úroveň a schopnost žáků efektivně produkovat psaný text a míru osvojení čwského jazyka. V závěru autorka spojuje teoretické postřehy s návrhy pro výukové aktivity.
Anotace anglicky
The chapter presents results of the research of production text competence of pupils foreigners attending Czech schools. It focuses on pupil s ability to product adequate written text effectively and it focuses on their acquisition of Czech language. At the end the author connects theoretical points with the projection of aims for education activities.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 04:54